Kontrola záchranné služby prokázala plýtvání penězi

dokumenty, kontrola, audit, papíry

Řadu nesrovnalostí zjistila veřejnosprávní kontrola, kterou Karlovarský kraj nařídil provést u záchranné služby.

Špatné manažerské vedení, nehospodárné nakládání s finančními prostředky, porušování rozpočtové kázně, špatný kontrolní systém, překračování přípustného rozsahu stanovené pracovní doby u dohod o pracovní činnosti i délky pracovní doby v rámci jednoho pracovního poměru a nedodržování nepřetržitého odpočinku v sjednání většího počtu pracovních poměrů a další závažná porušení předpisů, to vše zjistila veřejnosprávní kontrola, kterou Karlovarský kraj nařídil provést u záchranné služby.

„Peněz u záchranky bylo a je dost a ne vždy byly hospodárně vynakládány,“ uvedl k závěrům Josef Novotný (ČSSD), hejtman Karlovarského kraje.

Více se zatím vyjádřit odmítl s tím, že si materiál nejprve musí důkladně prostudovat. Analýzou tohoto protokolu, ale také doporučením, jak dál postupovat, se bude zabývat krajská rada v pondělí příští týden.

Václav Larva, krajský radní pro zdravotnictví, už ovšem včera zdůraznil, že problém záchranky je vleklý a převalovaný.

„Jedna díra se zacelovala druhou a je evidentní, že zde selhalo manažerské vedení. Potřebujeme hlubší analýzu, kterou chceme porovnat s údaji jiných záchranných služeb. To nám bude sloužit jako podklad pro výběrové řízení na nového ředitele záchranné služby,“ zdůraznil.

Krajští radní už před Vánocemi kvůli alarmujícím zjištěním na záchrance odvolali ředitele Iva Tukinského.

Ohodnoťte tento článek!