Kontrolní úřad kritizuje ministertvo a Motol

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil svými šetřeními nedostatky v hospodaření několika ministerstev. Jedním z nich je i ministerstvo zdravotnictví. Tomu NKÚ vyčítá špatně zpracovanou dokumentaci k jednomu z největších a nejnákladnějších projektů – rekonstrukci FN Motol v Praze…

NKÚ zveřejnil výsledky svých kontrol za rok 2005

Nejvyšší kontrolní úřad svými šetřeními zjistil nedostatky v hospodaření Správy vojenského bytového fondu, Školní inspekce, ale také několika ministerstev. Jedním z nich je i ministerstvo zdravotnictví. Tomu NKÚ vyčítá špatně zpracovanou dokumentaci k jednomu z největších a nejnákladnějších projektů, které právě probíhají – rekonstrukci FN Motol v Praze.

Ministerstvo údajně dodnes nemá zpracované základní koncepční a metodické podklady pro možnost kontroly finančních prostředků, které do opravy motolské nemocnice plynou.

Narychlo odsouhlasený Motol

Podle zprávy kontrolního úřadu ministerstvo nepředložilo relevantní dokumentaci, aby vláda mohla objektivně a na základě celistvých informací rozhodnout o výši peněžních prostředků, které ze státního rozpočtu vydá.

FN Motol a ministerstvo také údajně nedodržely právní předpisy pro řízení investičních projektů. „Důsledkem chybného postupu bylo prodlužování přípravné fáze, chybné stanovení výše finančních prostředků, komplikovaný průběh obchodní veřejné soutěže, prodlužování termínů vlastní realizace staveb a zvýšení rozpočtových nákladů staveb,“ píše se ve zprávě NKÚ.

Finance odsouhlaseny pro 1.etapu

Nutná rekonstrukce havarijní budovy a areálu nemocnice, která by měla stát cca 5 miliard korun, tedy není správně legislativně doložena. Vláda prozatím schválila poskytnutí finančních prostředků pouze pro 1.etapu rekonstrukce, která zahrnuje jen nejnutnější opravy odstraňující havarijní a rizikové nedostatky budovy.

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení je ovšem v tak špatném stavu, že usnesení vlády z března loňského roku patrně nebude splněno. Důvodem je to, že z dokumentace není zřejmé, jestli byla zadána i rekonstrukce křídel A a B. Poskytnuté prostředky tedy budou použity jen na rekonstrukci křídla C a energocentra, což je v rozporu s usnesením vlády.

(iso), www.Zdravi.Euro.cz

Ohodnoťte tento článek!