Konzultace a potvrzení od lékaře podraží

Podstatně více peněz než dosud budou zřejmě muset pacienti zaplatit lékařům za služby přímo nesouvisející s léčbou. Česká lékařská komora totiž dokončuje katalog cen, které by podle ní měli lékaři v ordinacích inkasovat. Ceník předpokládá, že by lidé za vyšetření a vystavení potvrzení nutného kvůli škole, sportu a podobně zaplatili 300 korun. Stejně má stát neakutní ošetření v ambulanci mimo ordinační hodiny či návštěva lékaře specialisty doma…

Praha – Dosud se například cena za potvrzení pohybovala mezi jedním a dvěma sty korunami. Lékaři si dále chtějí účtovat 100 korun za každých 15 minut poradenství netýkajícího se přímo léčby, ale například zdravého životního stylu a podobně. Nejméně 50 korun má stát telefonická konzultace zdravotního stavu s lékařem mimo pracovní dobu. Sto korun si bude muset připravit ten, kdo by chtěl výpis z dokumentace pro vlastní potřebu, a na 200 korun má vyjít zjišťování stavu hospitalizovaného pacienta jeho praktickým lékařem například na základě prosby příbuzných. Komora při stanovování cen vyšla ze svého dlouholetého požadavku na ohodnocení práce lékaře, která podle ní činí nejméně 500 korun na hodinu. „Výjimečně může lékař či zdravotnické zařízení poskytnout tuto péči zdarma,“ píše se v interním materiálu komory. Představitelé lékařské komory zatím o ceníku nechtějí příliš mluvit. „Jde jen o pracovní verzi určenou toho času k připomínkám, tedy nejde o přijatý materiál, až bude hotov, určitě jej zveřejníme a vysvětlíme,“ uvedl její prezident David Rath. Komora však svým ceníkem nijak neporušuje zákon, protože právě změny dosavadních norem na přelomu roku umožnily, aby lékaři od svých klientů za podobné služby vybírali. „Půjde o věci nad rámec zdravotního pojištění, tedy o takové, které nesouvisejí s léčbou,“ řekl její mluvčí Pavel Kubíček. Pacienti by však od nich měli vždy vyžadovat účtenku. Někteří lékaři už od svých klientů za nadstandardní služby vybírají peníze již nyní, někteří pediatři umožňují například rodičům, kteří s nimi podepíší smlouvu a zaplatí určitý obnos, že jim mohou kdykoliv zavolat a probrat zdraví svého dítěte a podobně.

wall, Slovo, 4.8.2001

Ohodnoťte tento článek!