Podpora koordinace transplantace

Lékaři Transplantcetra IKEM Jiří Froněk (vlevo) a Jiří Mendl při řetězové transplantaci ledvin.

Transplantační centrum IKEM připravilo pro odběrové koordinátory a lékaře intenzivisty dárcovských nemocnic nový edukační projekt, který jim má zlepšit komunikaci vypjatých témat, s nimiž se potýkají lékaři a specialisté při organizaci odběrů orgánů od zemřelých dárců k transplantaci. První Vzdělávací fórum pro proběhlo v pátek 20. března v Praze.

Počet darovaných orgánů od zemřelých dárců se v Česku za rok 2014 výrazně zvýšil. Na jeden milion obyvatel u nás připadne 25 dárců. Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie je Česká republika v počtu dostupnosti darovaných orgánů od zemřelých dárců na devátém místě. Na čekací listině pro transplantaci orgánů je dnes přes 1100 lidí.

„Zatímco v minulém století řešila transplantační medicína imunologické problémy, aby tělo pacienta přijalo nové orgány, v současné době je hlavním limitem transplantologie u nás i ve světě nedostatek orgánů k transplantacím. V případě, že se objeví potenciální dárce, je proto velice důležitá organizace samotného transplantačního programu, ve kterém hlavní roli hrají koordinátoři a lékaři intenzivisté,“ vysvětlila vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM a místopředsedkyně České transplantační společnosti doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

Náročná organizace a koordinace odběru vyžaduje od koordinátora vynikající komunikační schopnosti, asertivitu, trpělivost a maximální soustředění. Velice důležitá je proto dobrá informovanost lékařů a zdravotnického personálu, která výrazně přispívá k úspěchu transplantačního programu. „Málokdo ví, jak složitý a náročný je samotný koordinační proces. Do odběru je zapojeno více než 80 lidí a uskuteční se přes 400 telefonních hovorů. Od první informace o možném dárci k dokončení organizačně nekomplikovaného odběru orgánů uplyne v průměru 12 až 24 hodin,“ uvedla transplantoložka Pokorná.

Příklady dobré praxe

V rámci projektu bude IKEM pořádat dvakrát ročně Vzdělávací fórum pro koordinátory transplantačních center za účasti zajímavého hosta. Cílem projektu je vytvořit chybějící prostor pro komunikaci poznatků a sdílení zkušeností z praxe. Témata budou nejen medicínská – jako smrt mozku, nevratná zástava krevního oběhu, diagnostika smrti, specifika péče o dárce orgánů, základy transplantační imunologie, indikace k orgánovým transplantacím, ale i právní. Zaměří se také na posílení komunikačních dovedností a ukázky příkladů dobré praxe.

„Do programu dalšího podzimního pokračování Vzdělávacího fóra se podstatně více aktivně zapojí koordinátoři všech center. Ke společně domluvenému aktuálnímu tématu si připraví vlastní klinické kazuistiky, návrhy na řešení a otázky na hosty odborníky,“ dodala Eva Pokorná.

Záštitu nad „Vzdělávacím fórem“ převzali Česká společnost intenzivní medicíny (ČSIM), Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny (ČSARIM), WHO v České republice a děkan 3. LF UK prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Partnerem projektu je společnost Pfizer.

Ohodnoťte tento článek!