Koordinační středisko transplantací slaví 12 let

Koordinační středisko transplantací (KST) si v letošním roce připomíná 12. výročí oficiálního zahájení alokací orgánů. Za tu dobu pracovníci KST alokovali více než 8 000 orgánů, přičemž koncem loňského roku byl zaregistrován již třítisící dárce na území České republiky.

Významnou pozici na poli transplantací si za svou existenci KST vybudovalo nejen u nás, ale i v zahraničí. Důkazem je mimo jiné zvolení jeho zástupce MUDr. Přemysla Frýdy za prezidenta mezinárodního programu výměny orgánů FOEDUS, ale také počty dárců orgánů v ČR s loňským výsledkem 25 dárců na milion obyvatel, díky kterému dokonce předstihujeme i vyspělé země jako Německo či Švýcarsko. U příležitosti 12. výročí činnosti byla slavnostně udělena zlatá plaketa KST MUDr. Martinu Holcátovi, MBA, za přínos v budování transplantačního programu v ČR.

Koordinační středisko transplantací zahájilo svou činnost v roce 2004. První alokace, tedy výběr nejvhodnějších příjemců pro transplantaci darovaných orgánů, se uskutečnila před více než 12 lety. U zrodu KST stál dnešní náměstek pro léčebně preventivní péči FN Motol MUDr. Martin Holcát, MBA, který středisko vybudoval, zajistil vhodné prostory a vybavení, v neposlední řadě zahájil jeho samostatné fungování. „Počátky existence Koordinačního střediska transplantací byly spojeny zejména s výběrem pracovního týmu, budováním základní infrastruktury a se snahou o získání odpovídajícího postavení v systému české transplantační medicíny. Dnes se jedná o respektovanou instituci, a to jak doma tak i na poli mezinárodním, účastní se řady projektů Evropské unie s cílem maximalizovat bezpečnost a kvalitu transplantací a zpřístupnit orgány v rámci mezinárodní spolupráce,“ říká MUDr. Martin Holcát, MBA.

Za dobu své činnosti KST alokovalo více než 8 000 orgánů, koncem loňského roku jeho pracovníci zaevidovali v pořadí třítisícího dárce orgánů. V minulém roce lékaři provedli celkem 808 transplantací orgánů, což je o 15 více než v roce 2015. Celkem se jednalo o 262 zemřelých dárců a 49 žijících. Již tradičně byly nejčastěji transplantovaným orgánem ledviny (458), následovány játry ve 179 případech. „Pokud jde o transplantace, Česká republika si za posledních několik let vydobyla v zahraničí dobré jméno. Opět se u nás v loňském roce dostal počet dárců orgánů na hodnotu 25 dárců na milion obyvatel, čímž jsme předstihli některé vyspělé země, jako je třeba Německo, Itálie, Švýcarsko, Austrálie a další. Aktuálně to znamená místo v první desítce na světě,“ doplňuje prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc., ředitel Koordinačního střediska transplantací.

Výrazný progres v počtu provedených transplantací zaznamenala v uplynulých dvou letech také FN Motol, a to konkrétně u transplantací plic. V 99 % případů se jednalo o transplantace oboustranné. „Pokud by se podařilo udržet současný rostoucí trend, mohl by v letošním roce počet transplantací dosáhnout hranice 40-50 odoperovaných pacientů a FN Motol by se tak zařadila mezi největší transplantační velkoobjemová centra na světě,“ říká prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol a současný šéf transplantačního týmu. Zatímco v období 2006 – 2013 prováděl motolský chirurgický tým v průměru cca 20 transplantací ročně, od roku 2014 jich je každoročně více než 30. Motolská nemocnice je jediným pracovištěm v České republice, kde se tento složitý zákrok provádí. Podílí se na něm 13členný multidisciplinární tým (chirurgové, intenzivisté, koordinátoři) a celý výkon trvá včetně odběru cca 12 hodin, může se však protáhnout i na 20 hodin.

I přes veškerou snahu se může někdy stát, že pro darovaný orgán se na čekací listině nenajde vhodný příjemce, protože není shoda v krevní skupině nebo v dalších důležitých parametrech, neodpovídají velikostní a váhové poměry či může nastat řada dalších důvodů. „K takové situaci občas dochází i v ostatních zemích, a to byl hlavní důvod pro založení organizace FOEDUS, která slouží k zajištění mezinárodní výměny těchto orgánů k transplantaci. Tato organizace byla založena v loňském roce v Praze a za rok 2016 má na svém kontě 31 zachráněných životů,“ vysvětluje JUDr. Přemysl Frýda, zástupce ředitele Koordinačního střediska transplantací a od října roku 2016 rovněž prezident mezinárodního programu výměny orgánů FOEDUS.

tisková zpráva

Ohodnoťte tento článek!