Korespondenční kurzy medicíny

Pan Kubek se chystá z pozice prezidenta lékařské komory zahájit nějakou korespondenční výuku interakcí léčiv, aby tak, pro ministerský záměr výdeje léků v ambulancích, náležitě vyškolil příslušné lékaře. Dovoluji si tedy pana Kubka upozornit, že výuka farmakologie probíhá na všech lékařských fakultách a lékaři z ní mají zkoušku…

Jestli se vedení lékařské komory obává, že nástupem do praxe jsou tyto znalosti zapomenuty, je naše zdravotnictví v daleko horší kondici než jsem si myslel.

Suplovat dvou a vícesemestrální výuku „korespondenčním kursem“ je skutečně převratný objev. Domnívám se, že pan Kubek značně přeceňuje pedagogické možnosti komorních tiskovin. Kromě neúcty k pedagogům lékařských fakult projevuje také neúctu ke vzdělání členů své vlastní komory. Možná jim toto znevažování úrovně jejich znalostí nevadí.

Ale mě ano. Vadí mi i opakované urážky na adresu lékárníků. Vadí mi styl a způsoby, jakými pánové Kubek a Rath staví lékárníka na úroveň podavače krabiček. Pane Kubku, pro Vaši informaci uvádím, že mám 6 státních zkoušek. Mimo jiné z Farmakologie, Farmaceutické chemie a Kontroly léčiv.

Ano, vybírám za léky peníze. Ale jsou to částky, které mi určuje ministerstvo financí ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. A nejsem prodavač. Kdybych byl, klidně bych včera prodal té paní na teplotu ASPIRIN+C, který chtěla.

Maximálně bych pomyslel na vliv večerní televizní reklamy. Jenže jsem lékárník a kromě aspirinu vidím i močovou infekci léčenou biseptolem a warfarinizaci v anamnéze. Kromě ohrožení zdraví vidím v horším případě i ohrožení života. Ale možná, že to zvládne i obsluha čerpací stanice, až budou léky hned vedle osvěžovačů interiéru. Korespondenční kurs farmakologie se stane biblí benzínek a drogerií.

Nesouhlasím s vedením lékařské komory, že lékaři neznají vzájemné interakce léčiv. Oni je znají a mnohdy velmi dobře. Jenom nevědí, které léky předepsal jiný lékař jejich pacientovi. Jenže to je jiná kapitola. Kapitola lékových záznamů pacienta, pokud možno ON-LINE. A ta se (ex)prezidentům lékařské komory ani politice ministerstva zdravotnictví moc nehodí.

Mgr. Stanislav Havlíček, www.Zdravi.Euro.cz

Článek nemusí vyjadřovat názor redakce.

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

David Kobza MUDr.

Vážený pane magistře,

je sice hezké, že tak věříte ve vzdělání získáné během studia na univerzitě, ale kdyby bylo všechno tak dokonalé, tak by asi nebylo zavedeno kontinuální celoživotní vzdělávání lékařů, nemyslíte?

On přeci jen pokrok jde dopředu, objevují se nové léky a jsou i zjišťovány nové interakce. Tvrzení, že lékařům postačuje to co, jim kdysi při studiu daly 2 semestry farmakologie na VŠ mi tedy od někoho, kdo se považuje za víc než pouhého prodavače léků, přijde poněkud divné.

Mimochodem, nikdy jsem si nevšiml, že by nějaký lékarník v lékarně při vydávání léků odebíral od pacienta anamnézu. Taky mi žádný lékarník ve městě nebyl schopen vysvětlit, jak je možné, že lék, který má v číselníku VZP stanovenu max. cenu 35 Kč, je prodáván vesele za 50 kč. Že bych žil ve špatném městě se špatnými lékarníky?

Tesař Lubomír PharmDr

Farmaceuti mohou pracovat v rozsahu těch pravomocí, které jsou na ně delegovány.Řekl bych, že v tom jsme za Evropou pozadu.V Anglii mohou i předepisovat rp pacientům mezi jednotlivými návštěvami u lékaře/který samozřejmě odebere anamnézu, stanoví diagnózu a terapii/.

Je to systém u nás, který nedokáže znalosti farmaceutů využít.Celoživotní vzdělávání u farmaceutů probíhá obdobně jako u lékařů.Pokud jde o nesprávnou cenu léku v lékárně, tato poznámka v čl. MUDr Kobzy nepatří k tématu, ale přesto se pokusím podat vysvětlení.

Pan doktor možná nezná přesně význam pojmů max. úhrada, maxim. cena ministerstva financí, dohodnutá nejvyšší cena apod.Chápu, že ho cenotvorba léčiv nemusí zajímat,nechápu už tu uštěpačnost.Nevěřím tomu, že by v lékárně lék prodávali 15 kč nad max. cenu.Riskovali by citelnou pokutu a navíc by podobný prodej počítač ani neumožnil.

Zřejmě jde o situaci, kdy lékárna prodává léky z minulého období v cenách minulého období , ale jiný postup není možný.Léky se vydávají postupně podle dodacích listů v cenách, jak byly nakoupeny.I v případě, že se prodávají podle parametrů předchozího číselníku,tedy dráž, nikdy není možno překročit marži./cenová evidence, kontroly, pokuty/

PharmDr. Petr Lorenc

Díky Mgr. Havlíčkovi za dobrý článek. V praxi často pacient přichází s recepty od 2-3 lékařů najednou, lékaři o sobě vzájemně nevědí a duplicity či vzájemné interakce řeší lékárník. To, že Dr. Rath dehonestuje náš stav a popouzí vůči lékárníkům veřejnost je smutný fakt. Jestli ho k tomu vede pomsta nebo finanční aktivity, nevím.

Ad MUDr. Kobza – pane doktore, stalo se Vám už, že jste se na receptu zmýlil a lékárna Vám volala? Denně řeším alespoň jeden problém v preskripci, většinou je to drobná chyba, ale už mám několik zachycených dost vážných případů. Každý se může zmýlit a lékárna je opravdu posledním kontrolním bodem!

Jinak u nás jednoduchou anamnézu při výdeji často zjišťuji – nabízíme navíc pacientům lékové karty, kde je s informovaným souhlasem pacienta uvedena jak podrobnější anamnéza, tak léky, které užívá(ať na recept nebo volně prodejné). Pracuji v malé lékárně a řadu pacientů už po jejich zdravotní stránce znám, znám jejich léky.

Na váš dotaz o ceně léku v číselníku – opravdu se ptáte na cenu léku? Nebo na doplatek na lék? Máte aktuální číselník? Nevěřím, že by Vám lékárna nedovedla odpovědět. Spíše by mě zajímal Váš konkrétní příklad. A nakonec k Vašim dvěma urážkám do našich řad – jsem rád, že nežiji ve městě s Vámi.

Standa Havlíček

ad MUDR. KOBZA

1. „Korespondenční kurs“ vznikl jako reakce na větu presidenta lékařské komory: “…připravujeme do některého z příštích čísel stručný přehled interakcí, abychom lékaře připravili na výdej léků v ordinacích…“ O kontinuálním vzdělávání jsem bohužel v příspěvku nepsal. Logicky by to tam patřilo a za to se omlouvám.

Psal jsem o tom, že je značně přeceňována pedagogická možnost komorní tiskoviny. Na posledy jsem držel v ruce číslo z října 2005. První polovina obsahuje příspěvky a vyjádření současného ministra zdravotnictví, druhá polovina totéž od současného presidenta lékařské komory. Jestli čtení komorního časopisu patří do systému kontinuálního vzdělávání, zajímalo by mě kolika kredity je hodnoceno a zdali se kredity přidělují od přečtení čísla nebo ročníku.

2. neodebírám pacientům anamnézu, alespoň ne tak jak si to představujete, ale pracuji v malé lékárně na maloměstě. Znám „své“ pacienty. Jejich děti znám jménem, jejich problémy a občas i domácí zvířata. A pokud pacientka zároveň drží recept na Warfarin a Biseptol nemusím ji ani znát.

3. o cenách? Kapitola sama pro sebe, je třeba se ptát všech subjektů účastných v regulaci cen. Mezi ty lékárna nepatří. Vámi uvedený příklad je často uváděný v různých mutacích. Pro Vaši informaci jen uvedu, že cena 1 léku se nemusí lišit od lékárny k lékárně, ale dokonce i v rámci 1 lékárny. I mě je to svým způsobem nepochopitelné. Ale cenotvorba je řízena zhora a opakuji: lékárník se na úpravě ceny podílí vždycky jen směrem dolů.

ŽÁDNÝ software používaný v lékárně nedovolí překročit mez stanovenou ministersvem financí a zdravotnictví. Zato ale lékárníci slýchají stížnosti pacientů na prodej léků označených jako neprodejný vzorek v ambulancích lékařů. Stížnosti na balení plně hrazených léků doplácená v ordinacích až stokorunami. I to se děje.

Můžeme se navzájem urážet. Můžeme klonovat ordinace s lékárnami. Nebo můžeme konečně začít spolupracovat při sledování účelné farmakoterapie, zpřístupnění on line lékových záznamů pacienta, zvyšování compliance pacientů tak, jak je to běžné v zemích západní Evropy.

David Kobza MUDr.

Rád se nechám poučit, jak je to s jednotlivými cenami v ceníku léků. Musím konstatovat, že se rozhodně nejednalo o doprodávání starých zásob, neb příhoda se stala před 1/2 rokem a situace je ve všech lékárnách stále stejná.

Jedná se o cenu uvedenou pod kolonkou ORC a v současné době je ono léčivo prodáváno za téměř dvojnásobek uvedené ceny. Podotýkám, že žádný z přítomných magistrů v oněch lékárnách mi to nebyl schopen vysvětlit…. Můj příspěvek má takový nádech, jaký má onen článek, na který reaguje.

Tesař Lubomír

ORC je orientační propočtová cena,skutečná cena může být překročena i v násobcích oproti ORC deklarované v číselníku.To záleží na ceně výrobce, od které se výsledná cena odvíjí./nebo naopak může být nedočerpána/. Jediné,co nesmí být překročeno, je maxim. cena ministersva financí a regulovaná marže.Pro kontrolu je nejjednodušší konfrontace s dodacím listem.

Lékaři stačí údaj o max. úhradě/pro jeho náklady/ a aktuální ceně,protože rozdíl mezi cenou a úhradou je doplatek.Ta aktuální cena by teoreticky mohla odpovídat položce ORC, ale jak uvedeno výše, zdaleka to není vždy a rozptyl bývá značný.Pak nezbývá než kontaktovat lékárnu.

David Kobza

ad PharmDr. Lorenc

Máte skutečně zajímavé smýšlení o lékařích, když si myslíte, že nerozeznám cenu léku od doplatku na lék a že se dívám do starých číselníků…..Nejenže milí lékárnící mi nebyli schopni onen rozpor vysvětlit, v PC si našli mnou požadovanou max. cenu, ale řekli, že se stejně nedodržuje,a ještě byli všichni velmi nepříjemní, proč mě to vlastně zajímá a že mi do toho nic není. Nevěděli, že jsem lékař….Pokud mi nevěříte, je to bohužel Vaše věc a jak se říká, podle sebe soudím

tebe… Já bohužel musím s těmi lékarníky ve městě žít.

Tesař Lubomír

Pánové, chtělo by to emoce stranou, stejně se nakonec musíme dohodnout. Já mám vedle sebe zařízení asi s 20 lékaři, málokdo z nich se v té cenové džungli vyzná a vůbec se jim nedivím.Ono to je kolikrát složité i pro nás, pro které to je často bohužel téměř hlavní náplň práce.

Takže lékaři často volají, proto tu jsme.Proč by to měli dopodrobna znát?Pokud jde o situaci v lékárně ,jak píše pan doktor Kobza, u nás by se to nestalo.Pokud někdo

ze zaměstnanců neví, jsem volán já.Na pacienty jsme slušní a na dotazy odpovídáme.Musel bych slyšet druhou stranu, ale kdo by to chtěl rozmazávat…

PharmDr. Petr Lorenc

Ad MUDr. Kobza

Vážený pane doktore, moje smýšlení o lékařích je veskrze kladné a velice si jich vážím. Moje reakce byla vedena v obdobném duchu jako vaše. Jinak o tvorbě konečné ceny léku moji kolegové vše řekli. Lékárenský software opravdu nedovolí překročit regulovanou přirážku lékárny. Nasadil jste mi ale brouka do hlavy – uveďte prosím o jaký lék se konkrétně jedná?

Ohodnoťte tento článek!