Korupční krmítko

kalendář, léky, stetoskop, zdravotnictví

Management nemocnic ztratí už tak malou motivaci k úsporám a rozšíří se prostor pro korupci.

Zatím bez velkého zájmu veřejnosti vzniká na ministerstvu zdravotnictví návrh nového zákona o neziskových nemocnicích, který s velkou pravděpodobností má vést k likvidaci úspěšných nestátních zařízení a k tomu, že zdravotnické miliardy dosud rozdělované zdravotními pojišťovnami dostanou v plen ministerští úředníci, odpovědnost managementu bude oslabena. Už tak nedostatečná motivace managementu a lékařů k úsporám bude dále oslabena a kvůli posílení vlivu ministerských úředníků na chod nemocnic se rozšíří prostor pro korupci.

Připomínkové řízení k zákonu končí v těchto dnech a nová právní úprava by měla platit od roku 2017.

PROTEKČNÍ ŠPITÁLY

Podstatou zákona je přeměna současných příspěvkových organizací státu, což je právní forma všech ministerstvem zřízených zdravotnických zařízení a velké části krajských nemocnic, ale i jinak organizovaných zařízení na novou právní formu neziskové nemocnice. Ministerské špitály převede zákon na novou právní formu přímo. Ostatní mohou o změnu na neziskovou nemocnici požádat ministerstvo zdravotnictví, které jim může, ale nemusí vyhovět.

Zdravotní pojišťovny pak budou povinny uzavřít s neziskovou nemocnicí smlouvu a hradit péči v oborech, které má nezisková nemocnice v zakladatelské smlouvě. O tom, jaké obory tam zapíše, však nerozhoduje její zakladatel, ale opět úředníci ministerstva zdravotnictví.

Zdravotní pojišťovny tak ztratí významnou část své smluvní svobody a o tom, s kým uzavřou smlouvu, bude fakticky rozhodovat ministerstvo, které souběžně prostřednictvím úhradové vyhlášky rozhoduje o výši úhrad.

Zákon dokonce předepisuje, aby už v době, kdy má nemocnice teprve podanou žádost o převod na neziskové zařízení, byla v regionu přerušena výběrová řízení zdravotních pojišťoven na poskytování péče. Pojišťovny ztrácejí možnost vybírat svým pojištěncům poskytovatele na základě kvality a ceny. Tato pravomoc fakticky přechází na ministra zdravotnictví. Přednost při uzavírání smluv tak vlastně nutí všechny nemocnice přejít na neziskovou formu, protože v jiném případě se mohou ocitnout bez smluv. Postiženy tím budou nejen nemocnice, ale i soukromé ambulance, protože nemocnice poskytují ve velkém rozsahu ambulantní péči a jejich ambulance budou rovněž upřednostňovány bez ohledu na cenu a kvalitu služeb.

OMEZENÍ JEN SHORA

Hned v okamžiku schválení zákona bude na neziskové nemocnice převedeno 39 zdravotnických zařízení přímo řízených státem, z toho devět velkých fakultních nemocnic. Ty se fakticky přejmenují na univerzitní nemocnice a získají právo žádat na svých univerzitách úhradu nákladů na výuku studentů.

Přímo řízené nemocnice zatím hospodařily samostatně a jejich vedení neslo za hospodářský výsledek nějakou, i když jen málokdy vyžadovanou odpovědnost. Nově klíčová rozhodnutí přejdou na zakladatele, který podle zákona bude schvalovat nákupy nad 20 milionů a prodeje a pronájmy i čerpání úvěrů nad 10 milionů. A převezme za hospodaření i ručení. Tedy přesněji řečeno přenese ho na daňové poplatníky. Za závazky všech fakultních a přímo řízených nemocnic pak začne ručit stát, takže nemusejí mít strach z insolvence. Těžko předpokládat, že to vše povede k lepšímu hospodaření nemocnic.

Korupční krmítko
Ohodnoťte tento článek!