Kostní dřeň na Holešovské regatě

Světový den dárců kostní dřeně

Účastníci festivalu Holešovská regata mohou pomoci a stát se potenciálními dárci kostní dřeně. Stačí k tomu málo. Přihlásit se v sobotu 17. června od 10 do 16 hodin ke stanovišti sestřiček z hematologické transfuzního oddělení Krajské nemocnice T. Bati v podloubí Zámku Holešov.

Každému zájemci o zapsání do registru dárců kostní dřeně bude odebrán vzorek krve. Později se zjišťuje, zda je či není vhodným dárcem pro transplantaci. V loňském roce podstoupilo transplantaci kostní dřeně v České republice 112 lidí, 44 z nich využilo české dárce, z toho sedm bylo právě ze Zlínského kraje.

„Často se stane, že je člověk v registru a nikdy se dárcem nestane. Ale i kdyby byl jeden ze sta, stojí to za záchranu lidského života,“ řekla Zdenka Wasserbauerová, dlouholetá spolupracovnice registru dárců kostní dřeně, která nábor pořádá. Dodala, že je velmi ráda za vstřícnost organizátorů festivalu Holešovská regata. „Doufám, že se do budoucna odběry na této akce stanou tradicí.“

Ohodnoťte tento článek!