Kothera: Jeden způsob výplně zubu by měl být hrazen z pojištění

Pojišťovny přiznávají, že diskusi o vyčleňování plateb ze zdravotního pojištění se v budoucnu nevyhnou. „Domnívám se ale, že je vhodné ponechat v systému minimálně jeden způsob výplně zubu, který bude plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz ředitel pojišťovny Melat Aliance Vladimír Kothera.

Stomatologická komora chce po volbách předložit sněmovně návrh, podle kterého by pacienti měli za plombu platit kolem 400 korun. Jak na tento návrh reagujete?

Jednou z možností jak reagovat na situaci, kdyby se v budoucnu nedostávaly finanční prostředky na nákladnou péči, je vyčleňovat z plateb zdravotního pojištění, péči bazální. To je jistě legitimní prostor pro diskusi a určitě se této diskusi nevyhneme. Nejsem si ale jist, že by bylo dobré diskusi zužovat jen na oblast, zda amalgámové plomby, ano či ne. A už vůbec nevím jak vznikla cena právě 400 korun za tento typ plomby. Navíc se domnívám, že je vhodné ponechat v systému minimálně jeden způsob výplně zubu, který bude plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
 
Tvrdí, že 220 korun, které dostávají od pojišťovny, nedostačuje a situace je neudržitelná. Jsou podle Vás jiné alternativy, jak vyjít zubařům vstříc?

Tvrzení jsou určitě různá, těžko na ně mohu věcně reagovat. Žádnou objektivní  analýzu uvedené kalkulace jsem doposud neviděl.
 
 
Komora o podobných změnách již několikrát hovořila, jistě probíhala jednání i s pojišťovnami. Jak intenzivně a na jaké rovině tato jednání probíhala?

Naše pojišťovna garantuje za Svaz zdravotních pojišťoven právě jednání se Stomatologickou komorou pro oblast úhrad. Při těchto jednáních se diskutují ceny k jednotlivým typům zákroků stomatologů. Jsme si vědomi, že úhrady některých zákroků jsou na hraně efektivity. O tom není sporu, ale máme omezené zdroje a to znamená nalézt konsensus. Jsem rád, že naše jednání jsou věcná a ve svém trendu směřují k tomu, aby stomatologická péče o naše klienty byla zajištěna. To, že se nezvyšovala cena za amalgámové plomby souvisí s tím, že dohody mezi zdravotními pojišťovnami a stomatologickou komorou byly doposud o tom, že poroste úhrada za jiné stomatologické zákroky, či se zvyšovala cena za prevenci. Jednání probíhala v rámci dohodovacích řízení o způsobu a výši úhrad zdravotní péče. Nikdy však nebyl vznesen návrh  zcela zrušit úhradu z veřejného zdravotního pojištění.
 
 
Návrh má již nyní řadu odpůrců, nebude jednoduché ho prosadit. Jste ochotni v takovém případě jednat o navýšení platby za plomby?

Jsme připraveni vždy jednat o návrzích našich smluvních partnerů, ale v této chvíli je nutné upozornit, že ceny pro rok 2010 jsou dohodnuty, bylo by velmi nestandardní je v průběhu roku měnit.

Ohodnoťte tento článek!