„Kouzelný klíč“ i ke vzájemnému porozumění

pero, podpis

Byl vyhlášen již VII. ročník literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice „Kouzelný klíč“.

Svá literární díla může přihlásit každý stávající či bývalý klient nebo pracovník léčebny či jiného psychiatrického zařízení z ČR a SR.

Soutěžní kategorie jsou zvlášť pro pacienty a zaměstnance, žánrem poezie nebo próza, téma je libovolné. Musí být dodržen rozsah prací – v poezii maximálně 5 básní, v próze maximálně 3 normostrany.

Soutěžní díla musejí být napsána v programu MS Word a zaslána e-mailem. Uzávěrka je stanovena na 20. prosince. Literární práce budou jako vždy anonymně hodnoceny odbornou porotou, v níž zasedají literární kritik a historik, básníci a překladatelé poezie a novináři.

Koncem března budou v jedné z psychiatrických léčeben slavnostně vyhlášeni a oceněni vítězové. Na vyhlášení budou pozváni všichni soutěžící.

Podmínky soutěže a další informace: tel.: 284 016 400, e-mail: dagmar.zaludova@plbohnice.cz

Ohodnoťte tento článek!