Kraj chce podpořit vzdělání mladých lékařů

Olomoucké hejtmanství bude nově podporovat vzdělávání čerstvých absolventů lékařských fakult. V rámci dotačního programu, který schválili krajští zastupitelé, bude již letos možno rozdělit 3,6 miliónu korun.

„Podpora státu je v mnoha případech nedostatečná. Naší snahou je pomoci začínajícím lékařům, aby si mohli udělat atestaci a začít samostatně pracovat za lepších podmínek. Zároveň máme zájem udržet je v našem regionu,“ řekl Právu náměstek hejtmana Michael Fischer (ČSSD).
O peníze mohou podle něj žádat zdravotnická zařízení v Olomouckém kraji, která mají akreditaci na postgraduální vzdělávání lékařů, a to ve dvou termínech – do konce března a do konce června.
V první fázi chce kraj podporovat zejména budoucí praktické lékaře pro dospělé, kterých je v regionu nedostatek a velká část z nich se navíc blíží důchodovému věku nebo jej již dosáhla.
„Máme kvůli tomu velké problémy například na Jesenicku, Šumpersku, ale i v některých dalších lokalitách. Čeká nás generační obměna a cítíme odpovědnost za tento systém primární péče,“ poznamenal Fischer. Praktických lékařů pro dospělé je nyní v kraji 345. Z toho jich je 132 ve věku 50 až 59 let, třiapadesát ve věku 60 až 69 let a deseti z nich je již přes 70 let. Naproti tomu ve věku 30 až 39 let je v regionu pouze 40 praktiků, méně než 29 let je pouze jednomu. „Absolvent fakulty po promoci není ještě plnohodnotným lékařem. Nemůže pracovat samostatně a také jeho výkony jsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny až po atestaci. Zájem nemocnic se soustředí spíše na vzdělávání absolventů, kteří u nich zůstanou pracovat. V případě terénních lékařů nemají motivaci k jejich vzdělávání,“ konstatoval náměstek s tím, že ani ministerstvo zdravotnictví není schopno řešit tuto problematiku dostatečně, protože k tomu nemá vyčleněno potřebné množství financí.
Délka postgraduálního studia absolventů, na jehož konci získají atestaci, se podle něj liší podle odbornosti. Pro obor praktický lékař pro dospělé trvá tři roky, přičemž každý rok činí náklady na ně zhruba 345 tisíc korun.
Hejtmanství předpokládá, že díky novému grantovému programu by se mohlo podařit získat ročně deset až čtrnáct nových praktických lékařů pro dospělé. Kraj přitom nevylučuje ani podporu postgraduálního studia dalších odborností.
„Momentálně jsme například připraveni přispět Fakultní nemocnici v Olomouci na vzdělávání absolventa lékařské fakulty, který by měl zájem získat plicní atestaci a mohl by v budoucnu pracovat v léčebně v Pasece,“ dodal vicehejtman Fischer.

Ohodnoťte tento článek!