Kraj chce s brandýskou nemocnicí uzavřít smlouvu o zajištění péče

podpis, pero, smlouva, dohoda

Středočeský kraj poslal brandýské nemocnici návrh smlouvy o zajištění zdravotnických služeb. ČTK to řekla mluvčí hejtmanství Berill Mascheková. Smlouva by podle dřívějšího vyjádření hejtmana Davida Ratha (ČSSD) měla zaručit to, že soukromá nemocnice zajistí akutní péči v oborech, na které má registraci.

„Návrh smlouvy byl druhé straně odeslán a nyní kraj čeká na případné připomínky a podpis,“ uvedla Macheková. Mluvčí nemocnice Tomáš Cikrt ČTK řekl, že vedení zdravotnického zařízení dosud žádný návrh neobdrželo a nikdo z kraje s ním podobu smlouvy nepředjednával.

Cikrt tvrdí, že nemocnice řádně plní to, co po ní zdravotní pojišťovny chtějí a co si u ní objednávají. Uzavřít s krajem stejné smlouvy jako s pojišťovnami by pokládal za zbytečné. „Jsme samozřejmě připraveni uzavřít smlouvu na péči, která není hrazena pojišťovnou, je nezbytná pro pacienty, kraj ji má ve svém konceptu a zaplatí ji. To je třeba lékařská služba první pomoci,“ dodal.

V brandýské nemocnici krajští kontroloři v létě údajně odhalili řadu nedostatků. Zařízení podle nich nebylo schopno zajišťovat zdravotní péči v rozsahu, který daný region potřebuje. Nemocnice to odmítla s tím, že šlo o dočasná omezení kvůli stavebním úpravám a malování.

Červencová kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny skutečně zjistila, že v Brandýse nad Labem chybějí lékaři a zdravotní sestry. Nemocnice proto měla snížit počet akutních lůžek. Podle Ratha si kraj chce situaci v nemocnici znovu prověřit. „Zatím se to plánuje, konkrétní datum ještě není známo,“ uvedla Macheková.

Hejtman v minulosti řekl, že kraj chce mít smlouvy o zajištění péče se všemi soukromými nemocnicemi. Zdravotnická zařízení jsou podle něj ze zákona povinna je s hejtmanstvím uzavřít. Současná situace podle Ratha nemocnicím umožňuje určité „manévrování“.

„Kraje mají možnost požádat o smlouvu a soukromé zdravotnické zařízení je povinno vyhovět, pokud je nutné zajistit péči, která jinak zajištěna není,“ potvrdil Cikrt. „Ale pak to ten kraj musí zaplatit,“ dodal.

V zákoně o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních stojí, že tato zařízení musejí poskytovat zdravotní péči jen toho druhu a v tom rozsahu, v jakém je poskytování zdravotní péče stanoveno v rozhodnutí o registraci.

Dále jsou povinna uzavřít smlouvu s krajem, jestliže o to požádá z důvodu zajištění zdravotní péče v obvodu své působnosti, a na jejím základě se v únosné míře podílet na zajištění potřebných zdravotnických služeb, zejména pohotovostní služby včetně lékařské služby první pomoci, zdravotní péče při hromadných nehodách, otravách a přírodních katastrofách, nařízených šetření, prohlídek a opatření v souvislosti s protiepidemickými opatřeními či prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti osob.

Ohodnoťte tento článek!