Kraj chce vědět, jak hospodaří nemocnice

graf, statistika, růst, lupa, kontrola, audit

Analýzu poskytování zdravotní péče na Jesenicku vítáme a jsme připraveni při ní plně spolupracovat. Takový je postoj Jesenické nemocnice k auditu jejího hospodaření, který žádá Olomoucký kraj.

Vstřícné stanovisko ale není bez podmínek. Vedení nemocnice chce především konkretizovat podmínky a účel auditu.

Nemocnice se totiž dostala do finančních potíží a kraj jedná se státem o dvou možnostech, jak zařízení pomoci a zdravotní péči na Jesenicku zachovat. Buď by nemocnice působící v odlehlém kraji s malým počtem obyvatel získala více peněz z veřejného zdravotního pojištění.

Druhou alternativou je, že by stát soukromou nemocnici odkoupil a předal ji kraji. Pokud by se žádostí auditu přišlo ministerstvo zdravotnictví či financí nebo zdravotní pojišťovny, je s nimi nemocnice připravena spolupracovat.

„Audit, jehož zadavatelem by byl Olomoucký kraj, má význam. Budou však předem projednány a stanoveny podmínky jeho zadání, a bude stanoveno,jak se Olomoucký kraj v návaznosti na výsledek auditu zachová,“ uvedl ve stanovisku nemocnice její ředitel Jan Jedlička.

Audit zadaný krajem by podle managementu nemocnice měl význam tehdy, pokud by hejtmanství změnilo svůj postoj. Například uvažovalo o koupi nemocnice nebo o její finanční podpoře.

Vedení nemocnice má totiž jinou představu o řešení problematické situace než kraj. Zástupci nemocnice chtějí s krajem uzavřít takzvanou smlouvu o provozování zdravotních služeb jako služeb ve veřejném zájmu. To by například znamenalo, že by se kraj podílel na krytí ztráty nemocnice. Hejtmanství se tomu však brání.

Požadavek na audit hospodaření Jesenické nemocnice vyplynul z jednání mezi představiteli kraje a státu. Kraj jej prezentoval před dvěma týdny. Analýza by měla přinést jasná data ekonomických ukazatelích nemocnice a měla by být podkladem při jednáních o další budoucnosti jesenické nemocnice.

„Kontrola hospodaření by měla objektivizovat ekonomickou situaci zařízení,“ uvedl náměstek hejtmana Michael Fischer.

Ohodnoťte tento článek!