Kraj dá na pohotovosti jen deset miliónů

Titulní obrázek

Lékařskou službu první pomoci (LSPP) ve spádových oblastech budou od příštího roku zajišťovat obce, s nimiž Liberecký kraj uzavře smlouvy a zároveň jim poskytne dotace na zajištěné pohotovostní služby…

Dotace na poskytování této zdravotnické služby dostanou místo nemocnic obce

Rozhodli o tom v úterý krajští radní s tím, že rozpočet na poskytování LSPP bude příští rok 10 miliónů korun, což je o 6,3 miliónu méně než letos. Právu to sdělil radní pro zdravotnictví Libereckého kraje Jaroslav Krutský (ODS).

Změnu přinesl nový zákon, tvrdí radní

Podle něj změnu v uspořádání zdravotnických pohotovostních služeb přinesl zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení. V souvislosti se změnou zákona se změní i uspořádání systému poskytování péče v rámci ústavní pohotovostní služby (AÚPS).

„Dále již nebudou uzavírány smlouvy na zajištění dané služby přímo s nemocnicemi v Libereckém kraji, nýbrž s obcemi, které na jejich základě obdrží dotaci na zajištění pohotovostní lékařské služby s tím, že budou povinny službu ve svém spádovém území zajistit,“ vysvětlil Krutský.

Peníze na pohotovosti dostanou města Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Semily, Tanvald a Turnov. Výjimkou pak jsou města Liberec a Česká Lípa, kde jsou dvě nemocnice zřizované krajem. „Ty obdrží příspěvek v rámci provozní dotace,“ dodal radní.

Mnohá města si výrazně pohorší

Dotace, které dostanou dvě krajské nemocnice na provoz pohotovosti a jednotlivá města, byla vypočítána na základě počtu obyvatel v jednotlivých spádových oblastech. Vzhledem k tomu si mnohá města výrazně pohorší. Dosud totiž dostával Liberec, Česká Lípa i Jablonec nad Nisou roční dotaci ve výši tří miliónů korun každé. Spádovostí ale na Liberec připadlo téměř 125 tisíc obyvatel, zatímco na Jablonec nad Nisou jen 61 tisíc obyvatel. To se nyní projeví v dotacích.

Liberec má podle tohoto klíče navrženu dotaci 3,014 miliónu korun a Jablonec nad Nisou jen 1,476 miliónu. O půl miliónu korun si pohorší i Česká Lípa. Dotace se sníží i zbývajícím pěti městům v průměru až o 900 tisíc korun. Novým systémem AÚPS se podle Krutského totiž ušetří.

„Ambulanci ústavní pohotovostní služby bude v nemocnicích zajišťovat lékař sloužící ústavní pohotovost a tím odpadne nutnost, aby službu zajišťoval samostatný lékař v nemocnici, jako tomu bylo u akutní ambulantní péče,“ vysvětlil radní s tím, že si ale každá nemocnice může v souladu se svým právem organizovat samostatně zajišťování této služby. Trvá pouze povinnost poskytovat pohotovostní služby zejména mimo ordinační hodiny praktických lékařů a ambulantních specialistů.

Právo

Kraj dá na pohotovosti jen deset miliónů
Ohodnoťte tento článek!