Kraj nechce vracet státu miliony

Karlovarský kraj znovu podává odvolání proti výměru karlovarského finančního úřadu, který jej žádá, aby státu zaplatil dvě stě milionů korun. Karlovarská nemocnice, jíž je kraj zřizovatelem, měla před několika lety porušit pravidla při nakládání se státní dotací…

Karlovarská nemocnice podle finančního úřadu před lety špatně zaúčtovala stomilionovou dotaci od státu. Karlovarskému kraji jako jejímu zřizovateli nyní opět hrozí, že ji bude muset celou vrátit, k tomu má státu zaplatit i stomilionové penále.

Karlovy Vary – Karlovarský kraj znovu podává odvolání proti výměru karlovarského finančního úřadu, který jej žádá, aby státu zaplatil dvě stě milionů korun. Karlovarská nemocnice, jíž je kraj zřizovatelem, měla před několika lety porušit pravidla při nakládání se státní dotací.

Jiří Štefan, ředitel nyní už transformované Karlovarské nemocnice, akciové společnosti, uvedl, že finanční kontrola tehdy shledala pouze formální nedostatky. „Podklady k odvolání jsme poskytli kraji a nyní budeme čekat,“ uvedl Štefan.

Hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel je stále přesvědčen, že se podaří situaci vyřešit a kraj nebude muset dotaci státu vracet. „Jsem optimistou. Závěry určitě nebudou tak dramatické, jak z protokolu vychází. Nešlo o ztrátu či škodu, ale o metodickou chybu při zaúčtování dotace,“ vysvětlil Josef Pavel. Naopak uvolněný krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Mutinský nechtěl případ jakkoliv komentovat.

To, že problém se státní dotací není stále vyřešen, potvrdil i senátor a krajský zastupitel za Evropské demokraty Jan Horník. „Podle dostupných informací kraj sice v loňském roce napsal Finančnímu úřadu v Plzni odvolání proti výměru vrátit státu dvě stě milionů, to ale nebylo podle mých zpráv dostatečné. Co vím, tak odvolání kraje dalo údajně za pravdu zprávě finančního úřadu. Kdyby bylo dostačující, tak kraj mohl státu uhradit jen přibližně půl milionu korun a zbytek mu mohl být prominut,“ poznamenal Horník.

Podle senátora nemocnice nepoužila peníze chybně. Problém byl pouze v tom, že bývalý okresní úřad, tehdejší zřizovatel karlovarské nemocnice, je uložil do banky a z vložených peněz plynuly úroky. Právě ty činí necelý půl milion korun, který by kraj měl automaticky státu vrátit.

Fotografie: Karlovarský kraj nehodlá vracet státu dvě stě milionů korun, s nimiž podle finančního úřadu karlovarská nemocnice špatně hospodařila.

Deníky Bohemia

Kraj nechce vracet státu miliony
Ohodnoťte tento článek!