Kraj nemá pro nezletilé feťáky jedinou léčebnu

V Jihočeském kraji neexistuje léčebna pro děti závislé na drogách. Zfetovaným nezletilcům poskytuje první pomoc nemocnice, pak se opět vracejí do míst silného pokušení…

Za poslední čtvrtletí minulého roku se z rauše způsobeného užitím omamné látky probírali na dětské klinice krajské nemocnice čtyři pacienti.

„Na oddělení se jim můžeme věnovat maximálně dva týdny. Pak je s doporučením ambulantní léčby pouštíme domů, tedy zpět na hranu šikmé plochy,“ popisuje primář Vladislav Smrčka začarovaný kruh. Přetnout by jej mělo ucelené řešení problému neplnoletých narkomanů. Takový projekt chystají lékaři ve spolupráci s krajskou samosprávou. Ta je podle předběžného souhlasu ochotna investovat do protidrogové politiky v tříletém časovém horizontu 8,5 milionu korun.

Studie počítá s vytvořením detoxikační stanice jako izolované jednotky při protialkoholní záchytné stanici spravované Územním střediskem záchranné služby (ÚSZS). Krajský zastupitel a pracovník ÚSZS Lumír Mraček přibližuje detoxikační středisko coby „lapač“ omladiny ve věku od 15 do 18 let, předávkované léky či alkoholem.

„Po odeznění akutního stavu se postižený přesune do nemocnice. Zde absolvuje sérii vyšetření určujících například typ užívané drogy a dlouhodobost závislosti,“ popisuje schéma, jehož je spoluautorem. Zdůrazňuje, že proces napravování dospívajících uživatelů omamných látek prakticky nemůže být úspěšný bez spolupráce s dotčenými účastníky a jejich rodiči.

„Jen dobrovolnou léčbu může završit pobyt ve speciálním stacionáři, o jehož vytvoření usilujeme,“ dodává. Spíše než výstavbu nového zařízení navrhuje k uvedenému účelu restrukturalizovat současné kapacity například Dětského diagnostického ústavu v Homolích nebo opařanskou léčebnu.

Podle slov krajského protidrogového koordinátora Štefana Schwarce by potřebná „miniléčebna“ čítala méně než dvacet lůžek. Pokud projekt úspěšně projde schvalovací mašinerií krajského úřadu, autoři jej plánují rozjet v příštím roce.

HANKA HRICOVÁ, Českobudějovické listy, 25.4.2002

Ohodnoťte tento článek!