Kraj podpoří nákup přístrojů i v soukromých nemocnicích

Vcelku poklidné zasedání krajského zastupitelstva zažilo včera jen jednu vzrušenější debatu. Týkala se financování nových přístrojů pro soukromé nemocnice v regionu…

Olomouc –

Polemiku vedli především zastupitelé opoziční sociální demokracie. Rada kraje v návrhu předloženém zastupitelstvu vycházela z prohlášení, že přístup nemocnic k financím by měl být stejný, bez rozdílu, zda jde o zařízení spravované krajem nebo o soukromý subjekt.

Z celkové částky čtyřiceti milionů korun nasměrovala do soukromých nemocnic v Šumperku, Jeseníku a Hranicích osm milionů.

Zastupitel Rudolf Novák (ČSSD) navrhl, aby kraj nepřispíval finančně, ale přístroje sám zakoupil a soukromým nemocnicím je pronajal nebo zapůjčil. Mojmír Haupt (ČSSD) se nechal slyšet, že návrh rady nepodpoří.

„Soukromé subjekty, i když jsou to nemocnice, existují především pro zisk, a kraj jim ho takto pomůže vytvořit,“řekl. Argumentoval tím, že kraj na jedné straně omezuje z nedostatku financí pohotovosti, a na druhé straně přispívá soukromým nemocnicím. Dokonce požadoval, aby o přidělení krajských peněz spolurozhodovala zastupitelstva měst, v nichž se nemocnice nacházejí.

Poslat peníze jen do krajských nemocnic navrhl Josef Milota (ČSSD). Že by kraj neměl vlastnit zdravotní techniku, vysvětlila radní Marie Horáková (KDUČSL).

„Účetní odpisy se provádějí prostřednictvím plateb zdravotních pojišťoven. Navíc každý rok se musí provádět kontroly této techniky a kraj by kvůli tomu musel zaměstnat další úředníky,“řekla. Hejtman Jan Březina (KDUČSL) zapochyboval o tom, že by zastupitelé obcí mohli rozhodovat o krajských financích.

„Dostupnost zdravotní péče je výhradně naše starost,“uvedl. V hlasování odmítlo zastupitelstvo Hauptův protinávrh a přijalo usnesení v původním znění. Podle něj rada vyhodnotí předložené záměry soukromých nemocnic, včetně výsledků jejich hospodaření.

„Po schválení radou se dá předpokládat, že peníze nemocnice dostanou v červnu,“sdělil vedoucí ekonomického odboru kraje Jiří Juřena. Zbývajících 32 milionů korun bude využito na přístroje v nemocnicích zřizovaných krajem, přičemž nejvíc (13 milionů) dostane na vybavení prostějovská nemocnice.

Pavel Konečný, Olomoucký den, 23.05.2003

Ohodnoťte tento článek!