Kraj převezme zdravotnická zařízení okresu bez dluhů

Zdravotnická zařízení zřizovaná Okresním úřadem Blansko budou na rozdíl od situace v jiných okresech na jihu Moravy novému zřizovateli předána bez dluhů, navíc v mnoha případech s finančními prostředky na investice…

Blansko – „I naše zdravotnické organizace, například Zdravotnická záchranná služba okresu Blansko, Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Dětská léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy, Dětská ozdravovna Křetín, Dětská léčebna pohybových poruch Boskovice a Okresní hygienická stanice Blansko, poskytující veřejné služby, nestačily ze všeobecného zdravotního pojištění pokrýt veškeré náklady,“řekla Drahoslava Královcová, vedoucí referátu zdravotnictví Okresního úřadu Blansko. „Proto musely být, a dodnes jsou, dotovány okresním úřadem coby zřizovatelem. Ten je podporoval jak po stránce přístrojového vybavení, tak pomáhal zabezpečovat i technické zázemí. Podařilo se navýšit mzdy a zajistit tak bezproblémový chod zdravotnických organizací,“dodala. Přehled všech investičních akcí je bohatý, například je to plynofikace provozu Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, přestavba pavilonu pro rehabilitaci v Dětské léčebně se speleoterapií v Ostrově u Macochy či rekonstrukce budov v Dětské léčebně pohybových poruch Boskovice nebo v Dětské odzravovně Křetín. Přesto zdravotnické organizace zřizované okresem přecházejí z Blanenska pod Jihomoravský kraj bez dluhů.“

Uljana Bráchová, Brněnský a jihomoravský deník, 12.11.2002

Ohodnoťte tento článek!