Kraj Vysočina dostal od ÚOHS pokutu 800.000 korun

Kraj Vysočina dostal od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 800.000 korun. Důvodem jsou chyby ve třech zakázkách na stavební práce v nemocnicích v Třebíči, Pelhřimově a Havlíčkově Brodu. Zakázky jsou z let 2008 a 2009. Pokuta je pravomocná, kraj se proti ní neodvolal.

ČTK to zjistila z webu ÚOHS. Kraj Vysočina se podle náměstka hejtmana Vladimíra Novotného (ČSSD) rozhodl pokutu zaplatit i přesto, že trvá na tom, že výběrové řízení nebylo zmíněnými pochybeními nijak ovlivněno.

Ve všech třech zakázkách, které měly dohromady objem zhruba půl miliardy korun bez DPH, udělal kraj stejné chyby. Zadávací dokumentace k zakázkách u tří hodnotících subkritérií neobsahovala informace, jakým způsobem je bude kraj hodnotit. Konkrétně šlo o dopravní trasy, tedy organizace dopravních uzavírek v době stavby, vliv výstavby na životní prostředí a vliv výstavby na sousedící budovy.
Kraj to ve správním řízení odmítal s tím, že kritéria jsou stanovená jednoznačně. Podle ÚOHS ale postup zadavatele mohl mít podstatný vliv na výběr vítězů tendrů.

„Uchazeči se v zadávací dokumentaci nedozvěděli předem způsob hodnocení. Nebylo patrné, co zadavatel upřednostňuje, na co klade důraz,“ uvedla v rozhodnutí místopředsedkyně ÚOHS Eva Kubišová.

Podle Novotného byla všechna zmíněná výběrová řízení připravena a tři z nich i dokončena ještě minulým vedením Kraje Vysočina. „První kontroly ministerstva financí neshledaly na přísném hodnocení žádné závady. Stejný kontrolní orgán o několik měsíců později zpochybnil transparentnost výběru z důvodu využití nenahlášených podkritérií, která ve své podstatě neměla vliv na výběr nejvhodnější nabídky,“ sdělil ČTK Novotný.

Kraji hrozila pokuta až do výše 15 milionů korun. ÚOHS ji vypočítal z největší ze tří zakázek, kterou byla hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov, která stála 342 milionů korun včetně DPH. Chyby se dál týkaly stavby pavilonu pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč a rekonstrukce interny v Nemocnici Havlíčkův Brod.

Ohodnoťte tento článek!