Středočeský kraj zaplatí 74 tisíc za poplatky

Celkem 134 žadatelů uspělo při žádosti o vyplacení zdravotnických poplatků za uplynulé čtvrtletí.

„Vyhověli jsme celkem 93 žádostem, které včas a řádně vyplněné zaslali krajskému úřadu obyvatelé Středočeského kraje, kteří se nechali ošetřit ve zdravotnických zařízeních zřizovaných krajem, a to v celkové hodnotě 40 920 korun. Dále jsme schválili 41 žádostí klientů, jimž byla poskytnuta zdravotní péče v ostatních zdravotnických zařízeních v kraji v celkové částce 33 700 korun,“ upřesnila radní pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová.

Letos v lednu krajský úřad změnil podmínky pro proplácení regulačních poplatků a kraj je hradí vždy za uplynulé čtvrtletí. Podle Jiřiny Fialové se tak zdá částka nižší. Je to ale z toho důvodu, že ne všichni žadatelé splnili podmínky. Dohledávání poplatků s delší lhůtou je personálně i finančně náročné, proto kraj dobu zkrátil.

Ohodnoťte tento článek!