Krajem řízené jihomoravské nemocnice snižují dluhy

Nemocnice, jejichž zřizovatelem je již po dva roky Jihomoravský kraj, vykazují tendence k lepšímu hospodaření. Prohlásil to včera ve středu krajský radní František Adamec (KDU-ČSL), jenž má ve svém referátu zdravotnictví…

Připravujeme rozbor zdravotní péče, aby se výsledky ještě zlepšily, říká radní Adamec (KDU-ČSL)

Přesto vedení kraje nemůže být s výsledky spokojeno, připravuje proto rozbor poskytované zdravotní péče. „Právě tam vidím naprosto zásadní možnost k ovlivnění hospodaření nemocnic,“ zdůraznil Adamec.

Rozsah poskytované péče je poměrně široký, zahrnuje však výkony a činnosti prováděné mnohde v relativně nízké frekvenci. Nejsou vždy kvalitní a efektivní.

Holé výsledky hospodaření nemocnic bez investičních i provozních dotací vycházejí v záporných číslech.

V roce 2003 to bylo minus 235 957 000 Kč, o rok později už jen minus 156 691 000 Kč. Tedy o 79 miliónů lepší výsledek.

Na-opak s kladným znaménkem vychází výsledek hospodaření po započtení státních dotací na oddlužení z přelomu 2003 a 2004 a po započtení příspěvku na provoz příspěvkových organizací. V roce 2003 bylo toto číslo 48 799 000, o rok později přibylo 15 124 000 korun.

Dvě nemocnice bez závazků

Podle Adamce existují nemocnice, které nemají žádné závazky po lhůtě splatnosti. Konkrétně Vyškov a Milosrdní bratři (léčebna dlouhodobě nemocných) v Letovicích na Blanensku.

Jen 40tisícový závazek má ivančická nemocnice na Brněnsku. Tišnovská nemocnice má dvoumiliónový závazek s dobou splatnosti do 30 dnů.

V horší situaci je Znojmo se 60 milióny, tam i jinde je splatnost do 90 dnů. Problémovou zůstává triáda nemocnic v Břeclavi (asi 78 mil. Kč), Hodoníně (asi 36 mil.) a Kyjově (60 mil.).

„Když se podíváme na vývoj pohledávek a závazků u nejproblémovějších nemocnic, vidíme tendence ke zlepšení,“ konstatuje radní.

Například břeclavská nemocnice dokázala snížit ztrátu v absolutních číslech z minus 102 miliónů na minus 77 miliónů korun, po zohlednění pohledávek (většinou dluhy zdravotních pojišťoven) a závazků (fakticky druhotná platební neschopnost), vycházejí v Břeclavi čísla z minus 53 miliónů na minus 27 miliónů.

Také v Kyjově snížili z minus 37 na minus 26 miliónů. I v ostatních zařízeních je dobrý, i ještě lepší vývoj. Bez dluhů by nemocnice zřizované krajem podle Adamce měly být do konce volebního období, do tří let.

Do budoucna hodlá kraj sjednotit metodiku, aby hospodářské výsledky nebyly zatíženy chybou. Po výsledcích plánované analýzy navrhne zdravotní odbor Úřadu Jihomoravského kraje zdravotním pojišťovnám úpravu spektra výkonů. Nyní kraj připravuje nabídkové řízení na zpracovatele analýzy.

Vzhledem k nevýhodným daňovým předpisům pro příspěvkové organizace zvažují experti krajského úřadu právní formu akciové společnosti pro nemocnice, jak již zavádějí v některých jiných krajích.

Právo

Ohodnoťte tento článek!