Krajská zdravotní bude muset vrátit 417 milionu

peníze, euro

Evropská komise chce zpet dotaci za nákup údajne predražených prístroju z roku 2008.

Krajská zdravotní,pod kterou patří pět nemocnic Ústeckého kraje, nejspíše prijde o 417 milionu korun. Evropská komise totiž po Úradu rady regionu Severozápad chce, aby nemocnici odebrala celou evropskou dotaci, kterou získala na nákup prístroju. Co presne by takový krok pro nemocnici znamenal, vcera nechtelo vedení nemocnice ríci. Jakékoli pochybení opakovane odmítá.

Mluvcí rady Marcela Klíchová vcera rekla, že komise již úrad o svém požadavku informovala dopisem.

„Komise požaduje, aby byl vuci KZ uplatnen odvod, tedy krácení dotace. Sankce musí být vymerena ve výši 100 procent poskytnuté dotace,“ uvedl v tiskové zpráve Jirí Cervinka, který je poveren rízením úradu regionální rady. Komise se ve svém požadavku prý opírá o výsledky auditu, který byl u projektu udelaný, a o nález antimonopolního úradu. Ten dal letos KZ pokutu 900 tisíc korun za pochybení pri výberovém rízení. O pravomocnou pokutu se chce KZ soudit.

Predseda predstavenstva KZ Radek Scherfer vcera na mimorádné tiskové konferenci rekl, že od úradu zatím nemají žádnou oficiální informaci. Tvrdí, že se nemocnice nikdy žádného pochybení nedopustila. „Všechny kroky byly pripravované a kontrolované ze strany regionální rady. Nikdy žádné pochybení nenašla,“ uvedl.

Dodal, že v případě, že by úrad rozhodl o vrácení dotace, bude se nemocnice bránit. „Pokud rozhodnutí prijde, posoudí ho právní oddelení,“ dodal, Podle Cervinky se KZ muže odvolat k ministerstvu financí nebo požádat radu o cástecné prominutí sankce. To ale muže prominout maximálne 75 procent z ní. KZ by tak prišla minimálne o 104 miliony korun.

Jak by rozhodnutí na nemocnici dopadlo, nechce vedení zatím nijak komentovat. KZ hospodarí rocne s 5,5 miliardy korun, letos skoncí v nule nebo mírné ztráte. Reditel KZ Eduard Reichelt vcera ale priznal, žežádnýplán, jak se se sankcí vyporádat, neexistuje. „Pripadalo nám absurdní se na neco takového pripravovat,“ prohlásil.

Ohodnoťte tento článek!