Krajská zdravotní má nejmoderněji vybavené pracoviště nukleární medicíny

Masarykova nemocnice

Krajská zdravotní, a. s., (KZ) dokončila rekonstrukci terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s., – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se sídlem V Podhájí.

Spolu s modernizovaným Oddělením nukleární medicíny Nemocnice Chomutov, o. z., je součástí Komplexního onkologického centra KZ, do něhož bylo doposud investováno více než půl miliardy korun. Nukleární medicína v KZ je tak nejmoderněji vybaveným takto specializovaným pracovištěm v České republice.

Prezentace terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak se v úterý 21. srpna 2018 zúčastnili Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ, a generální ředitel Ing. Petr Fiala. Rekonstruovanými prostorami je provedl MUDr. Aleš Chodacki, primář Oddělení nukleární medicíny Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a Nemocnice Chomutov, o. z.

„Rekonstrukcí terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak v Centru komplexní onkologické péče V Podhájí završujeme více než tříletou obnovu všech pracovišť Komplexního onkologického centra Krajské zdravotní, které máme v Ústí nad Labem a v Chomutově. Krajská zdravotní s významnou finanční podporou Ústeckého kraje do nich investovala dohromady více než 165 milionů korun včetně DPH. Je úžasné, co všechno se podařilo vybudovat. Všem, kdo se na proměně těchto pracovišť podíleli, patří velké poděkování. Připomínám, že teď sice jedna etapa končí, ale další začíná – v příštím roce musíme obnovit jeden z lineárních urychlovačů. Jdeme dál,“ zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva KZ.

„Já v té další etapě vidím pro chomutovské pracoviště novou modalitu pozitronové emisní tomografie, tedy PET/CT. Ještě však ke dnes představované části ústeckého oddělení nukleární medicíny: protože celá akce proběhla za plného provozu, děkuji panu primáři, vrchní sestře a personálu za jejich nasazení i za to, jak celou věc vzali za svou,“ uvedl Ing. Petr Fiala, generální ředitel KZ.

„Rozsahem přístrojové techniky nukleární medicína v Krajské zdravotní nemá v České republice obdoby, a to ani na klinikách, přičemž žádný z přístrojů není starší roku 2014. V provozu jsou zde dva nové hybridní SPECT/CT, dvě nové spectové kamery, dvě kamery planární a jedna na srdeční vyšetření. Sedm gama kamer nemají ani ty největší kliniky nukleární medicíny v České republice. Za takovou podporu chci vedení společnosti velmi poděkovat,“ řekl primář MUDr. Aleš Chodacki, který zprostředkoval přítomným prezentaci rekonstrukce terapeutické části a příjmu a skladování radiofarmak ústeckého oddělení nukleární medicíny.

Ohodnoťte tento článek!