Krajská zdravotní uspořádala odborné 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje

Konference Perinatologické dny

Gynekologicko-porodnická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (FZS UJEP) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádala odbornou konferenci 16. Perinatologické dny Ústeckého kraje. Akce proběhla 21.–22. června 2017 v hotelu Ostrov u Tisé na Ústecku.

Záštitu nad konferencí převzal hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, kterého zastoupil náměstek hejtmana pro zdravotnictví RSDr. Stanislav Rybák. „Dovolte mi nejprve poděkovat vám za vaši práci, kterou vykonáváte a které si velmi vážím nejen já, ale i celé vedení Ústeckého kraje. Chci také poděkovat doc. MUDr. Tomáši Binderovi, CSc., a jeho kolektivu za přípravu letošních Perinatologických dnů, které mají vždy velmi vysokou úroveň a které vám určitě přinesou nové poznatky a zkušenosti,“ uvedl náměstek hejtmana.

Mezi návštěvníky konference zavítal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. „Jsem rád, že se opět po roce scházíme v tomto krásném prostředí, abychom se pochlubili skvělými výsledky našeho perinatologického centra a vyměnili si zkušenosti. Toto centrum patří mezi dvanáct center v České republice a skládá se z největší porodnice v kraji a neonatologické kliniky. Děkuji všem pracovníkům centra za jejich každodenní nasazení v boji o zdraví a životy našich nejmenších. Jsem rád, že v krátké době začne realizace perinatologického programu, kdy pořídíme pro centrum nové vybavení v řádu 70 milionů Kč.“

Přednášky byly po oba dny rozděleny do jednotlivých bloků napříč zdravotnickými obory, se kterými se lze v perinatologii setkat. Odborným garantem byl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. „Konference se jako každý rok zabývala hodnocením výsledků perinatologické péče v regionu za uplynulý rok 2017. Celkově lze dosažené výsledky hodnotit jako velmi dobré, došlo k mírnému zlepšení ve srovnání s rokem 2016. V porovnání s celorepublikovými ukazateli přetrvává zatížení perinatologických center regionu vysokým procentem předčasných porodů. Dále se konference jako každoročně zabývala nejakutnějšími problémy oboru. Program obsahoval tři stěžejní témata. První bylo věnováno kritickému rozboru indikací k císařskému řezu, jeho potenciální rizika pro další život ženy a koordinovaná spolupráce ambulantních gynekologů a nemocničních lékařů. U druhého z témat se jednalo o doporučení k přístupu k rodičkám, které přicházejí s alternativními požadavky pro vlastní porod. Kdy je možné jim vyhovět, kdy to již není možné a jak se chránit. Třetím probraným tématem bylo očkování v průběhu těhotenství,“ zhodnotil šestnácté perinatologické dny doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.

Neonatologie patří k oborům, v nichž Česká republika dosahuje jedny z nejlepších výsledků na světě. Lékařští specialisté jsou schopni zachraňovat děti s porodní hmotností 500 gramů a z nejkritičtější nejnižší věkové skupiny a hmotnosti pod 1000 gramů přes 50 % procent úspěšně vrátit, vesměs bez většího hendikepu, do života. V České republice existuje 12 perinatologických center a z nich má společnost Krajská zdravotní dvě – v nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě.

Ohodnoťte tento článek!