Krajské nemocnice čeká další snižování dluhů

Přibližně 40 miliónů korun v současnosti dluží šest nemocnic Plzeňského kraje. Hejtmanství převzalo špitály v roce 2002 s dluhem přesahujícím 250 miliónů korun, v roce 2003 byly ztráty 140 miliónů, během letoška by měly klesnout na 28 miliónů korun…

Od převedení okresních nemocnic ze státu na kraj klesla jejich ztráta o 210 miliónů korun

Od začátku loňského roku nemocnice fungují jako obchodní společnosti. Krajská rada v úterý schválila finanční plány pro nemocnice v Klatovech, Rokycanech, Stodě a Domažlicích a léčebny dlouhodobé péče v Horažďovicích a v Plané na letošní rok.

„Podle něj by měly být hospodářské výsledky o polovinu lepší než vloni. Dohromady smějí společnosti vykázat ztrátu nejvýše 28 miliónů. Je také třeba brát v potaz i účetní odpisy, takže skutečné dluhy budou ještě menší. A navíc mají v současnosti všechny nemocnice vyšší pohledávky vůči dlužníkům než závazky,“ říká krajský radní pro zdravotnictví Pavel Karpíšek (ODS).

Nejvíce v minusu jsou stále špitály v Klatovech a Rokycanech. „Ale zároveň je u nich také největší skok k lepšímu,“ upozorňuje hejtman Petr Zimmermann (ODS).

Situaci hodnotí příznivě. „Blížíme se kladným číslům. Nejsme ze všeho venku, ale trend je uspokojivý. Vedení nemocnice se drží naplánovaných kroků a situace je mnohem stabilnější. Nedá se srovnat s dobou, kdy jsme nemocnice od státu přebírali na pokraji kolapsu a hrozilo, že nebudou mít na léky, mzdy ani energie,“ doplňuje Zimmermann.

Transformace prospěla

Výsledky hospodaření za rok zatím nejsou definitivně potvrzeny auditorem, ale záporná čísla by neměla čtyřicetimiliónovou hranici nijak výrazně překročit.

Čtvrtmiliardový dluh se podařilo snížit díky státní dotaci i vlastním vkladům. Od ledna 2004 Plzeňský kraj převedl původní příspěvkové organizace na obchodní společnosti jako první v České republice.

„Došlo k ořezání všech nadbytečných nákladů a zbytečných činností, byla provedena inventura všech smluv, zavedlo se transparentní účetnictví, provedly se audity. Ředitelé mají také větší odpovědnost za hospodaření,“ obhajuje fungování obchodních společností Zimmermann.

Nejasná situace je stále kolem zavřeného špitálu v Plané. Kraj už ho přebíral nefungující, zatížený exekucemi, s dluhem přes 120 miliónů korun – nemocnici ani nepřeváděl na obchodní společnost.

Pohledávky se se státním příspěvkem podařilo snížit, ale vloni v květnu spadla organizace do konkursu.

Podle správce konkursní podstaty se současné dluhy pohybují kolem šedesáti miliónů korun. Do konkursu spadly i budovy v hodnotě 300 miliónů, které jsou majetkem kraje.

Hejtmanství se je stále snaží soudní cestou z konkursu vyjmout, protože odmítá odpovědnost za dluhy způsobené státem.

Právo

Ohodnoťte tento článek!