Krajské nemocnice čeká změna. Akciové společnosti a lepší péče

Nemocnice ve Šternberku, Přerově a Prostějově spravuje olomoucké hejtmanství, které plánuje jejich přeměnu z příspěvkových organizací na jinou právní formu, nejspíše na akciové společnosti. Hejtmanství si hodlá ve všech třech nemocnicích ponechat rozhodující vliv…

Střední Morava – Od tohoto kroku si slibuje i zlepšení péče o pacienty a lepší využití peněz proudících v těchto zařízeních.

Příspěvkové organizace jsou podle zdravotního rady kraje Václava Rýznara nejhorší možnou formou provozování těchto organizací. Nemocnice podle něj pracují v režimu, který je nemotivuje k dobrému hospodaření.

„Transformace se nedělá pro omezení dostupnosti poskytované zdravotní péče, ale naopak pro zvýšení její účelnosti a kvality. V podobné síti nemocnic je výhodné, když spolupracují,“ uvedl Rýznar.

Výše odměn podle výkonu

Při přeměně by se měly podle něj nemocnice také specializovat. Pravděpodobně se změní i způsob odměňování jednotlivých pracovníků. Výše finančních odměn má být závislá na výkonu organizace a výsledcích jejího fungování.

Díky tomu bude možné více rozlišovat při odměňování pracovníků. „Proto se podobným záměrům nejvíce brání ti méně schopní a ti, kterým současný málo náročný systém vyhovuje,“ dodal Rýznar.

Lepší využití techniky

Po změně by mělo být také snazší účelně využívat drahou zdravotnickou techniku. „Měl by se zvýšit i komfort pro pacienty,“ míní Rýznar. Termín zahájení změny právní formy, i to, zda jí bude akciová společnost či něco jiného, teprve rozhodnou krajští radní a zastupitelé.

Zatím zvažují několik variant. „V žádném případě ale nepůjde o privatizaci majetku,“ upozornil Rýznar. Olomoucký kraj tak zůstane stoprocentním vlastníkem majetku nemocnic. Pokud se podle Rýznara krajští radní i zastupitelé stihnou rozhodnout do konce letošního června, mohla by transformace skončit do konce tohoto roku.

„Pokud si kraj ponechá možnost ovládat zmíněné tři nemocnice, nehrozí, že by se jejich vedení odchýlilo od krajské koncepce. A ta chce zajistit dostupnou a kvalitní péči,“ souhlasil ředitel přerovské nemocnice Zdeněk Horák.

Potvrdil, že nedávno zdravotnická komise doporučila krajským radním snažit se o přeměnu nemocnic na akciové společnosti. „Není to všelék, ale při stávajících podmínkách asi nejlepší možné řešení. Kraj by nic neriskoval, pokud by ve všech nemocnicích zůstal stoprocentním akcionářem,“ tvrdí Horák.

Pružnější řízení. Co nejdřív

„Je důležité vědět, kam budeme směřovat. Vše má své pro a proti, tedy i svá rizika. Ale rozhodně nechci hořekovat,“ řekl ředitel šternberské nemocnice Vítězslav Vavroušek.

Podle něj by totiž přeměna na akciovou společnost mohla znamenat pružnější způsob řízení nemocnice i lepší možnosti pro motivaci zaměstnanců. „Do konce roku moc času není a změnit se na akciovou společnost během měsíce či dvou není možné,“ dodal Vavroušek.

I podle ředitele prostějovské nemocnice Ivo Vlacha bude provedení změny časově náročné. „Takže čím dříve by o jejím způsobu krajská politická reprezentace rozhodla, tím dříve se dá spustit. Termín dokončení transformace k 1. lednu 2006 by totiž byl z několika pohledů výhodný,“ soudil Vlach.

Ohodnoťte tento článek!