Krajské nemocnice dostanou nejen peníze, ale i nemovitosti

Vedení Zlínského kraje zvýšilo základní kapitál všech svých čtyř nemocnic (Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín). Baťově a Vsetínské nemocnici navíc poskytne několikamilionový úvěr. Včera to na svém zasedání schválili krajští zastupitelé.

„Vycházíme ze skutečnosti, že nemocnice jsou podkapitalizovány a nemohou v současné době řádně a včas splácet své závazky,“ vysvětlila krajská radní pro zdravotnictví Hana Příleská. Navýšením majetku se podle ní zdravotnické instituce kupříkladu stanou serióznějšími partnery pro banky.

„Kapitál navýšíme například formou nepeněžitého vkladu prostřednictvím převodu nemovitostí,“ doplnila radní. Přijatým opatřením se podle ní zlepší poměr krytí mezi krátkodobým a dlouhodobým majetkem a financování se přiblíží k optimálnímu stavu.

„U akciových společností Uherskohradišťská nemocnice a Kroměřížská nemocnice byl zvýšen základní kapitál pouze nepeněžitou formou. U akciových společností Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a Vsetínská nemocnice byl kromě toho navíc schválen i peněžitý vklad,“ upřesnila Příleská.

U zlínské Baťovy nemocnice půjde o částku čtyřiceti milionů korun. Nemocnici ve Vsetíně připadne deset milionů. „Peníze půjdou z ušetřených financí z různých položek krajského rozpočtu. Něco půjde například ze sociální oblasti, něco ze zdravotnictví,“ doplnila radní.

Záměrem zvýšení základního kapitálu ve čtyřech krajských nemocnicích je podle krajského mluvčího Milana Plesara zlepšení bonity akciových společností, postavení vůči dodavatelům a snížení nákladů nemocnic za placení úroků z úvěru.

„Přijaté opatření by také mohlo zapůsobit na peněžní instituce, které by mohly být ochotny poskytnout nemocnicím úvěr, ať již investiční například na stavbu centrálního objektu v Uherskohradišťské nemocnici, či provozní úvěry za výhodnějších podmínek,“ doplnil Plesar.

Nové nemovitosti pomohou například Kroměřížské nemocnici. „Je to pro nás nefinanční krytí krátkodobých závazků tímto dlouhodobým majetkem,“ sdělila mluvčí nemocnice Veronika Klímová. Také v Uherskohradišťské nemocnici se podle mluvčího Jana Hrdého posílí vnitřní zdroje financování a eliminují se možná kapitálová rizika. „Posílí se navíc naše důvěryhodnost a získáme lepší pozici pro jednání s finančními institucemi,“ dodal mluvčí.

Problém takzvaného odkapitalizování společnosti z doby jejího vzniku řeší podle mluvčí Karly Havlíkové navýšení majetku také ve Zlínské Baťově nemocnici.

„Vylepší se postavení naší nemocnice jako obchodní společnosti a zvýší se její kredit vůči obchodním partnerům,“ doplnila mluvčí. Díky čtyřicetimilionovému úvěru se podle ní navíc zlepší tok finančních prostředků. „Peníze použijeme také na splácení závazků vůči dodavatelům,“ doplnila

Ohodnoťte tento článek!