Krajské nemocnice loni opět zlepšily své hospodaření

Hospodaření nemocnic zřizovaných Ústeckým krajem se zlepšuje. Vyplývá to z předběžných výsledků jejich hospodaření za uplynulý rok. Krajským zdravotnickým zařízením se daří postupně snižovat ztráty v hospodaření…

„I když ministr zdravotnictví opakovaně křivě obvinil kraje ze snahy nemocnice rozkrádat, myslím, že výsledky jejich hospodaření jasně svědčí o opaku. Kumulovaná ztráta našich pěti nemocnic byla v roce 2004 152 milionů korun, v loňském roce se jí podařilo snížit na 46 milionů. Je vidět, že na rozdíl od ministra zdravotnictví, který ztrácí čas slovními výpady a dramatickými mediálními výstupy, je za krajskou samosprávou a řediteli našich nemocnic vidět kus práce,“ uvedl radní Vladimír Záhorský.

Ústecký kraj zřizuje pět nemocnic v Děčíně, Chomutově, Mostě, Teplicích a v Ústí nad Labem. Nemocnice fungují jako příspěvkové organizace a hospodářské výsledky se jim daří zlepšovat i přes to, že tato forma pro ně není výhodná.

Na jaře loňského roku krajští radní rozhodli o jejich transformaci na akciové společnosti, která by umožnila další zefektivnění jejich řízení a hospodaření.

„Bohužel naší snahu zajistit pro nemocnice stabilní ekonomické prostředí zablokovali poslanci vládní sociální demokracie a KSČM, kteří převod nemocnic zakázali. Když pominu, že se jedná o zjevné zasahování do práva samosprávy nakládat se svým majetkem, které řeší ustavní soud, nemůžu přehlédnout skutečnost, že dosud nebyli schopni přijít se zákonem, který by dal nemocím jasnou právní formu a nabídl tak lepší řešení. Je jasné, že na nejistotu a neschopnost vlády přijít v oblasti zdravotnictví s jasnou koncepcí doplatí především pacienti,“ připomíná Vladimír Záhorský.

Důkazem o celkově špatné situaci v českém zdravotnictví může být i nárůst pohledávek krajských nemocnic za zdravotními pojišťovnami. Zatímco na konci roku 2004 dlužily nemocnice Ústeckého kraje více než 406 milionů korun, na konci loňského roku to už bylo 514 milionů. Objem závazků po lhůtě splatnosti se přitom meziročně zvýšil z 139 na 146 milionů korun.

„Očekával bych, že ministerstvo zdravotnictví bude tuto situaci účinně řešit, že právě problém financování zdravotnictví označí za prioritní. Bohužel tomu tak není. Již čtyři roky dostávají krajské, obecní a soukromé nemocnice stejný objem prostředků z veřejného zdravotního pojištění. To jim spolu s velkým prodlením plateb za péči o pacienty velmi komplikuje život. Hospodaří s napjatým rozpočtem a například zdražování elektřiny nebo plynu je pro ně bez potřebných finančních rezerv obrovský problém,“ dodává krajský radní.

I přes tyto těžkosti se Ústecký kraj /Komerční příloha/ snaží zajistit nejen prosté fungování zdravotnických zařízení ale také jejich rozvoj. V letošním roce ze svého rozpočtu vyčlenil na dotace pro investiční akce v nemocnicích 78 milionů korun.

Například děčínská nemocnice by tak letos měla letos dokončit rekonstrukci centrální sterilizace, Nemocnice Chomutov plánuje zprovoznění lineárního urychlovače a nemocnice v Teplicích chystá rekonstrukci výtahů a stravovacích prostor.

Mostecká nemocnice má naplánované pořízení přístroje pro CT a ústeckou Masarykovu nemocnici čeká dokončení dostavby. „Samy nemocnice by tyto akce hradit nemohly, v jejich rozpočtech na nákup drahého vybavení v potřebném rozsahu nezbývají prostředky. Pokud chceme pro občany zajistit kvalitní a moderní péči musíme proto tyto akce podpořit z krajského rozpočtu. Na rozdíl od ministra Ratha si krajská samospráva nemůže dovolit zabíjet čas vytvářením mediálních kampaní nebo hádkami. Cítíme spoluodpovědnost za kvalitu zdravotní péče v našem kraji a snažíme se pro její zlepšení něco konkrétního udělat,“ uzavírá Vladimír Záhorský.

Právo

Ohodnoťte tento článek!