Krajské nemocnice loni ztratily 51,7 miliónu

graf, pokles

Zatímco novojičínská nemocnice vykázala loni ztrátu 59,691 miliónu, zbylých sedm krajských nemocnic, šest z nich je příspěvkovou organizací kraje a jedna akciovou společností, dosáhlo společného zisku 7,954 miliónu korun.

Kraj už zná i hospodaření nemocnic za prvních šest měsíců letošního roku. V nich se ztráta prohloubila až na 115 miliónů. Výsledky za první pololetí zveřejnil kraj paradoxně takřka o měsíc dřív než stav hospodaření za rok 2009.

Vinna byla novojičínská nemocnice, neboť její účetnictví za rok 2009 vykázalo hrubé nedostatky. Na popud současného vedení nemocnice se jejím hospodařením už zabývá policie. Původně avizovaná ztráta 12 miliónů totiž po opětovném otevření účetních knih a novém auditu narostla o dalších 47 miliónů. K letošnímu 31. červenci pak nemocnice vykázala závazky ve výši 268,752 miliónu korun.

„I nadále ale vnímáme novojičínskou nemocnici jako páteřní, neseme za ni odpovědnost, víme, že ji musíme stabilizovat, a očekáváme od ní, že bude i nadále poskytovat dostupnou zdravotní péči,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Konečný (KSČM).

Z ostatních nemocnic na tom nejlépe z pohledu hospodaření v roce 2009 bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, které vykázalo zisk 6,059 miliónu. A proti roku 2008 se loni ze ztráty do zisku dostaly nemocnice v Havířově, Frýdku-Místku a Opavě. Celkový hospodářský výsledek všech osmi nemocnic se ale meziročně propadl o takřka devět miliónu korun.

Za ekonomické problémy nemocnic může, podle hejtmana Jaroslava Palase (ČSSD), hlavně nárůst zdravotní péče a mezd. „Přitom úhradová vyhláška si vzala za základ úroveň zdravotní péče roku 2008, byť objem narostl stejně, jako narostly mzdy. Dalším problémem je, že u především menších zdravotnických zařízení jsou vyžadovány vyšší počty pracovníků a nemocnice se tak okamžitě dostanou do ekonomických problémů,“ vysvětlil a upozornil, že nemocnice musí ušetřit.

„Připravujeme koncept holdingového řízení, čímž soustředíme některé činnosti na jedno místo. Můžeme například udělat jednu mzdovou účtárnu,“ popsal Palas a dodal, že pro to, aby kraj zastavil propad svých nemocnic, potřebuje z obratu 4,5 miliardy ušetřit asi 200 miliónů korun.

Krajské nemocnice loni ztratily 51,7 miliónu
Ohodnoťte tento článek!