Krajské zdravotnictví – ticho před bouří?

Titulní obrázek

Už 24. září se krajští zastupitelé sejdou na mimořádném jednání. Hlavní téma tohoto setkání je dopředu jasné – budoucí koncepce krajského zdravotnictví, tedy otázka, kde se bude nacházet krajská nemocnice…

„V posledních dnech objíždí politická reprezentace Karlovarského kraje primářské sbory a diskutujeme s nimi o navrhované strategii. Chceme, aby všichni měli informace před klíčovým blížícím se zasedáním krajského zastupitelstva,“ informovala krajská radní pro zdravotnictví Berenika Podzemská (Hnutí Doktoři).

Podle ní si všichni oslovení zdravotníci přejí v krajské správě změny. „Nechtějí rozhodnutí o budoucnosti nové krajské nemocnice oddalovat,“ konstatovala krajská radní Podzemská.

Jak doplnila, i když se v současné době řeší budoucnost nové krajské nemocnice, přesto nadále pokračují investice do těch třech stávajících, které stále zastřešuje Karlovarský kraj jako jejich vlastník. „Avizované investice do tří nemocnic se nezastaví. Vedení kraje souhlasilo například s částečnou rekonstrukcí prvního pavilonu nemocnice v Chebu. O investice ale rozhodně nepřijde ani Sokolov,“ poznamenala Podzemská s tím, že všichni krajští zdravotníci jsou už smířeni s tím, že v kraji bude zřejmě postavená nová nemocnice, otázkou však stále zůstává, kde se bude nacházet.

Tuto otázku považují zaměstnanci krajské nemocnice opravdu za závažnou,. Názory jsou ale odlišné okres od okresu, protože krajské zdravotnictví je složeno ze tří původních okresních nemocnic. „Abych řekl pravdu, tak největší klid je v Chebu. Obdobná situace je v Karlových Varech. Největší problémy jsou v Sokolově, kde chtějí mít zdravotníci své záruky,“ konstatoval karlovarský hejtman Josef Novotný (ČSSD).

Na dotaz, co je příčinou tak velké nespokojenosti sokolovských zdravotníků, radní Podzemská odpověděla: „Je zde málo personálu. Proto byla i činnost řady oddělení zredukována.“

Kromě besed a diskuzí s primáři krajské nemocnice se už ve čtvrtek 10. září koná v lázeňském hotelu Richmond konference ke strategii zdravotnictví Karlovarského kraje. Té se kromě lékařských a politických kapacit zúčastní i Pavel Horák, ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny, a Milan Kubek, předseda České lékařské komory.

„Součástí konference určené odborné i laické veřejnosti bude rozbor strategické části dokumentu, rozvojový generel areálů nemocnic nebo matematický model jednotlivých variant strategie,“ vysvětlila krajská mluvčí Jana Pavlíková. Podle radní Bereniky Podzemské cítí všichni zdravotníci obrovský kvalitativní posun v komunikaci současné politické reprezentace kraje se zdravotníky.

„Minulé vedení kraje, konkrétně exhejtman Pavel, s primáři mluvil jedinkrát, když bylo na stole čtyři sta výpovědí, a pak možná když střihal pásku při otevírání kardiologie. Současné vedení kraje bylo za osm měsíců v nemocnicích již několikrát, naslouchají názorům zdravotníků, které v řadě případů ovlivní konečné rozhodnutí. Pro mě, jako člena hnutí Doktoři, je to velké zadostiučinění, protože jsme chtěli, aby se zásadní rozhodování dělo u kulatého stolu,“ zdůraznila Podzemská. Zdravotníci podle ní vnímají velmi pozitivně také to, že současné vedení kraje nebere slogan, že „zdravotnictví je priorita“ jako prázdnou frázi.

„Navzdory krizi, která si vynutí úspory ve všech oborech, se investice do zdravotnictví nebudou škrtat. Vedení kraje rozhodlo o investici 140 milionů z Regionálního operačního programu rovnoměrně do všech třech nemocnic,“ dodala radní.

Regionální deník

Krajské zdravotnictví – ticho před bouří?
Ohodnoťte tento článek!