Královéměstecká nemocnice si na rozvoj musí vydělat sama

Plány na rozvoj královéměstecké nemocnice včetně konkrétních investic, které budou letos provedeny ve zdravotním zařízení, popisuje Jiří Šiška, zástupce současného správce zdravotnického zařízení, firmy Mediterra…

Městec Králové –

Do nemocnice má letos putovat částka 22 038 500 korun. Odkud půjdou tyto peníze?

Částka je spočítána přesně. Je však nutno poznamenat, že hodnoty uvedené v investičním plánu odpovídají ve většině případů katalogovým cenám – například u přístrojů, nebo projektovaným hodnotám – například u přestavby.

Konkrétní nákupní ceny jsou pak předmětem dvoustranných obchodních jednání mezi Mediterrou a vybraným dodavatelem. Na uvedenou hodnotu se lze dívat jako na nepřekročitelné maximum.

Když vyloučím zdroje peněz typu „dary“, ať už jsou to dary sponzorského charakteru nabo městské dotace, jsou zdroje financování dalšího rozvoje nemocnice tvořeny standardním způsobem v rámci jejího efektivního hospodaření.

Poněkud lapidárně řečeno, nemocnice si musí na svůj budoucí rozvoj sama vydělat, jiná cesta neexistuje.

Jinou otázkou je způsob financování jednotlivých akcí. Zde Mediterra využívá celé škály obvyklých způsobů, jako je standardní bankovní úvěr, dodavatelské úvěry (splátkové kalendáře) či finanční leasing.

Uvedená částka (byť se plánuje její proinvestování v rámci letošního roku) však logicky nesmí zatížit ekonomiku nemocnice najednou.

Předložený plán byl navržen na základě zevrubné analýzy přímo v nemocnici jako přehled investičních priorit, které vidíme pro nemocnici jako prospěšné – jak z ekonomického hlediska, tak z pohledu postupného zvyšování zdravotní péče.

Jak dopadlo jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o nové jednotce intenzivní péče a rozšíření lůžek oddělení chronické resuscitační a intenzivní péče (OCHRIP)?

Již v roce 2004 bylo na VZP nasmlouváno rozšíření lůžek OCHRIP na plánovaných deset. Jednání ohledně lůžek JIP dosud nebyla uzavřena.

Do kdy chcete realizovat strategický záměr rozšíření počtu lůžek na chirurgii a interně?

Tento záměr je pohledem Mediterry a vedení nemocnice na budoucí vývoj, kdy se dá očekávat zájem pacientů z Novobydžovska a Chlumecka.

V textu koncepce je uveden časový horizont dva až tři roky. Platí obecně čím dříve, tím lépe, rozhodující slovo ale budou mít opět zdravotní pojišťovny.

Proč je nutná výměna sanitního vozu?

Tato výměna je do budoucna nutná zejména proto, že vůz je staršího data, proto byl zařazen do plánu investic obměny vozového parku.

Navržený termín však není dogma, bude upřesněn na konci roku 2005, kdy se bude zpřesňovat plán na další rok.

Může se ukázat, že obměna stávajícího vozidla není akutní a přednost může dostat naopak investice, jejíž urychlenou realizaci si vyžádá momentální potřeba nemocnice.

Nymburský deník, MIROSLAV S. JILEMNICKÝ

Ohodnoťte tento článek!