Krátká videa mají zlepšit povědomí lidí o některých nemocech

Krátká videa, která připravila Unie pacientů ČR, mají lidem odlehčenou formou přiblížit informace o některých rozšířených nemocech.

Cílem projektu nazvaného Až do morku kostí je mimo jiné zlepšit povědomí o příčinách, počátečních příznacích a průběhu vybraných nemocí. Unie tento týden zveřejnila první video, které se věnuje problematice Alzheimerovy demence.

„Cílem projektu je vytvořit ucelený soubor populárně-naučných pořadů shrnujících široké spektrum chorob, a to nejen civilizačních. Dalším cílem je zlepšení dialogu mezi pacienty a lékaři a posílení interakce mezi nimi a prohloubení vzájemné důvěry,“ informoval předseda unie pacientů Jiří Hlaveš.

Videa jsou postavena na rozhovoru fiktivního pacienta a skutečného lékaře, kdy pacient klade lékaři všetečné či nekorektní dotazy a předvádí příznaky nemoci. Lékař pak nabídne možnosti léčby. V rolích pacientů se objeví například herci Robert Jáškow, Jaromír Dulava a Dušan Sitek.

Každá epizoda se zaměří na jedno onemocnění, v plánu jsou například díly týkající se deprese, závislostí, Parkinsonovy choroby, vysokého krevního tlaku, angíny pectoris a další. Zájemci se ve videích podle Hlaveše dozví také to, jak poskytnout první pomoc při srdeční zástavě, epileptickém záchvatu či glykémii. Díly budou přístupné na internetu.

Krátká videa mají zlepšit povědomí lidí o některých nemocech
Ohodnoťte tento článek!