Krátká videa mají zlepšit povědomí lidí o některých nemocech

Krátká videa, která připravila Unie pacientů ČR, mají lidem odlehčenou formou přiblížit informace o některých rozšířených nemocech.

Cílem projektu nazvaného Až do morku kostí je mimo jiné zlepšit povědomí o příčinách, počátečních příznacích a průběhu vybraných nemocí. Unie tento týden zveřejnila první video, které se věnuje problematice Alzheimerovy demence.

„Cílem projektu je vytvořit ucelený soubor populárně-naučných pořadů shrnujících široké spektrum chorob, a to nejen civilizačních. Dalším cílem je zlepšení dialogu mezi pacienty a lékaři a posílení interakce mezi nimi a prohloubení vzájemné důvěry,“ informoval předseda unie pacientů Jiří Hlaveš.

Videa jsou postavena na rozhovoru fiktivního pacienta a skutečného lékaře, kdy pacient klade lékaři všetečné či nekorektní dotazy a předvádí příznaky nemoci. Lékař pak nabídne možnosti léčby. V rolích pacientů se objeví například herci Robert Jáškow, Jaromír Dulava a Dušan Sitek.

Každá epizoda se zaměří na jedno onemocnění, v plánu jsou například díly týkající se deprese, závislostí, Parkinsonovy choroby, vysokého krevního tlaku, angíny pectoris a další. Zájemci se ve videích podle Hlaveše dozví také to, jak poskytnout první pomoc při srdeční zástavě, epileptickém záchvatu či glykémii. Díly budou přístupné na internetu.

Ohodnoťte tento článek!