Krevní plazmy na výrobu léků se právě nedostává

O pomoc dárců krve z Třebíčska žádá manažerka pro dárcovství krve transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Brno Marie Dudíková. Odběrové středisko v třebíčské nemocnici je detašovaným pracovištěm brněnského transfuzního oddělení…

„Zatímco počty odběrů plné krve jsou vcelku uspokojivé, velký problém nám dělají plazmaferézy. Požadavky na krevní plazmu se stále zvyšují a nestačí tedy pouze ta, která se získá z odběrů plné krve. V Brně jsme proto odstartovali rozsáhlou mediální kampaň zaměřenou na získání většího počtu plazmaferetických dárců. Nerada bych, aby Třebíč zůstala stranou, už proto, že ještě za primáře Milana Vencla se plazmaferézy v Třebíči prováděly a dárci s nimi byli spokojeni. Bohužel, nyní je tato možnost pouze v Brně. Jízdné však lze dárcům proplácet,“vysvětluje Marie Dudíková.

Plazmaferéza je selektivní odběr krevní plazmy prostřednictvím speciálních přístrojů separátorů, přičemž buněčné složky krve jsou převedeny zpět do krevního oběhu dárce.

Jejím cílem je získání většího množství kvalitní krevní plazmy, která je velice cennou a nenahraditelnou surovinou ve farmaceutickém průmyslu při výrobě celé řady léků. Krevní plazma je tou složkou krve, která se nejrychleji obnovuje, během několika hodin až dnů.

Proto lze plazmaferézu realizovat častěji a s větší výtěžností než odběr plné krve. Při jedné separaci lze získat v průměru 850 ml plazmy. Celkový objem odebrané plazmy od jednoho dárce v průběhu jednoho roku nemá překročit 15 litrů.

„Tento typ odběru lze tedy provádět až 17 x ročně. Interval mezi dvěma odběry by neměl být kratší než dva týdny. Jedna separace trvá zhruba jednu hodinu,“upozorňuje manažerka Dudíková.

Deníky Bohemia

Ohodnoťte tento článek!