Krize nekrize, za poplatky se utratilo 50 milionů

Na jedné straně krajům chybí peníze na investice, na druhé se nezdráhají vydávat deseti miliony za hrazení regulačních poplatků ve svých zdravotnických zařízeních. Královéhradecký kraj věnoval pacientům formou darovacích smluv téměř 30 milionů korun, Pardubický kraj přes 20 milionů…

Na jedné straně krajům pod vedením levostředových vlád chybí peníze na investice, na druhé se nezdráhají vydávat deseti miliony za hrazení regulačních poplatků ve svých zdravotnických zařízeních. Královéhradecký kraj věnoval pacientům formou darovacích smluv od února, kdy začal poplatky proplácet, téměř 30 milionů korun, Pardubický kraj přes 20 milionů.

Od ještě vyšších plateb uchránila krajské rozpočty skutečnost, že velká část pacientů dar odmítá a poplatky hradí. „Vyplňovat žádanku, zaměstnávat několik lidí – to všechno stojí víc než 30 korun. Mně by bylo hanba něco takového chtít. Vydělávám si, ty tři pětky na doktora ještě mám, “ řekl 51letý Zdeněk Neubauer z Královéhradecka.

Zjevné je to především v Pardubickém kraji, kde 30korunový poplatek dobrovolně platí čtyři z pěti pacientů. Naopak s největším přijetím občanů se setkalo proplácení 60 korun za hospitalizaci; v léčebnách dlouhodobě nemocných si pobyt nechává hradit přes 90 procent pacientů.

Mezikrajské rozdíly v přístupu lidí k poplatkům jsou však zajímavé. Zatímco v Pardubickém kraji od února přijalo „dar“ kraje v součtu jen 46 procent pacientů, v Královéhradeckém zhruba tři čtvrtiny.

Otázkou je, zda se o mnohem menší vzniklou díru v pardubickém krajském rozpočtu nezasloužil zdejší hejtman Radko Martínek, když na jaře apeloval na pacienty, aby si poplatky nechávali proplácet jen v odůvodněných a sociálních případech. Vzápětí sice prohlásil, že to myslel jinak, ale skandál byl na světě.

„Poplatky považujeme za sociální opatření. Tomu odpovídá i 46 procent pacientů, kteří dar kraje na úhradu poplatků převzali, “ připomněla včera mimoděk Martínkovu výzvu jeho podřízená, krajská radní za zdravotnictví Markéta Tauberová. Z 68 milionů korun, které Pardubický kraj na letošní úhradu poplatků vyčlenil, mu tak pravděpodobně polovina této částky zbyde.

Královéhradecké hejtmanství vyhrazených 50 milionů naopak asi vyčerpá téměř beze zbytku. „Královéhradecký kraj každý měsíc proplácí pacientům na poplatcích zhruba tři a půl až čtyři miliony korun,“ uvedl mluvčí kraje Imrich Dioszegi. Příští rok přitom kraje kvůli jednomu měsíci navíc budou muset počítat v napjatých krizových rozpočtech na úhradu regulačních poplatků s ještě vyšší částkou než letos. Opakované snahy sociálních demokratů poplatky zrušit ve sněmovně neuspěly

Regionální deník

Ohodnoťte tento článek!