Krize VZP: hrozba pro lékaře i pacienty

Jestli se ještě prohloubí krize Všeobecné zdravotní pojišťovny, která přiznala nedostatek finančních rezerv, v úzkých se ocitnou zdravotnická zařízení i soukromé ordinace.

Lékaři na Uherskohradišťsku se vážně obávají zpoždění plateb za zdravotní péči a při nejčernějším scénáři jsou někteří připraveni vypovědět VZP smlouvy.

„Když nedostaneme od VZP včas zaplaceno, nenakoupíme očkovací látky, což ohrozí očkovací program a musíme požádat věřitele o prodloužení doby splatnosti faktur. Výdělky pediatrů totiž nejsou tak velké, abychom měli rezervu pro opoždění plateb,“ bije na poplach lékařka Parvine Gricová, předsedkyně Okresního sdružení praktických dětských lékařů Uh. Hradiště.

„Platební neschopnost VZP bohužel naše věřitele nezajímá, musíme včas zaplatit nájem, elektřinu, vodu, odpad biologického materiálu i platy zaměstnancům. Když ne, hrozí nám penále. A ještě máme v živé paměti, jak jsme před několika málo lety řešili platební neschopnost kontokorenty,“ dodává Gricová.

Pediatři mají podle ní už dnes problémy třeba s proplácením pneumokokových vakcín, které kupují dětským pacientům. Většina z nich je pojištěna právě u VZP.

Hradišti pojišťovna zatím nedluží

Finanční krize největší zdravotní pojištovny v zemi, která má přes 6 milionů klientů, vyvolává znepokojení i v Uherskohradišťské nemocnici. „Insolvence zdravotních pojišťoven může ohrozit chod nemocnice, ale pevně věřím, že se podaří všechny problémy VZP vyřešit,“ prohlásil ředitel Antonín Karásek.

Karáskovy obavy jsou oprávněné, platby od VZP totiž tvoří bezmála 70 procent všech příjmů nemocnice. „Aktuálně nám pojišťovna nic nedluží a platby dostáváme v termínu. Jak bychom na opožďování reagovali? To budeme řešit, až případně situace nastane. Každopádně mojí povinností je zajistit chod nemocnice,“ říká Karásek.

Gricová: Když pojišťovna nedodrží platební podmínky, můžeme ji penalizovat

„Po zkušenostech z minulých let, kdy všechny pojišťovny platily s velkým zpožděním, si u banky za poplatek platím určitou stálou zásobu peněz, abych měla na platy zaměstnanců právě v případě, že platby od pojišťoven nepřijdou včas. Takže jsem na problémy připravená,“ uvedla Olga Pietropaolová, internistka z Uherského Hradiště.

Její ordinací za první pololetí letošního roku prošlo 3 890 pacientů, 2 289 vytáhlo z kapsy průkazku VZP…
„Kdyby se náhodou platby zpozdily, vyčkám na radu Lékařské komory, která z našich příspěvků platí řadu právníků. V žádném případě bych ale neomezovala počty vyšetřených pacientů, kteří za nic nemohou. Medicína je navíc hlavně poslání a až na druhém místě zdroj obživy,“ zdůraznila Pietropaolová.

Obavy ze zpožďování plateb však zmírňuje Tomáš Úlehla, člen dozorčí rady VZP.

Pojišťovna podle něj jede v režimu standardních plateb, které se zpožďují maximálně o několik dní. „Skluz je dán administrativním zaúřadováním přicházejících peněz na účet pojišťovny a jejich vyplácením podle určených pravidel,“ tvrdí Úlehla.

Lékaři na Uherskohradišťsku však jeho klid nesdílí.

„Když VZP nedodrží platební podmínky, máme možnost ji penalizovat a při nezlepšení situace budeme asi donuceni vypovědět smlouvy,“ konstatuje Gricová.

Ohodnoťte tento článek!