Krizi systému lze chápat i pozitivně

mikrofon, média, rozhovor

Svaz zdravotních pojišťoven ČR do svého čela zvolil nového prezidenta, stal se jím generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR Jaromír Gajdáček. Zeptali jsme se jej na priority ve funkci, současné problémy českého zdravotnictví i jeho potřeby.

Stal jste se novým prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Jak na své zvolení reagujete? A s jakým programem jste se o tento post ucházel?

Mou prioritou bude hájit zájmy členských organizací. Hledáme nyní společná stanoviska, především v záměrech vlády okolo novely zákona číslo 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění. Máme za sebou první kolo připomínek k novelám, které předložil ministr Heger, a nyní budeme sledovat jejich další podobu a projednávání v parlamentu. Předpokládá se, že by měly vejít v platnost nejpozději 1. července příštího roku. Budeme se snažit podporovat změny v lékové politice směřující k určitým úsporám v systému. To je zřejmě první balík problémů, který budeme řešit.

Vydali jste doporučení Svazu zdravotních pojišťoven ČR – co je jeho hlavním cílem? A které otázky hodláte řešit v dlouhodobějším horizontu?

Ano, to jsme vydali už před parlamentními volbami a později ho aktualizovali. Reagovali jsme v něm na programové prohlášení vlády a chtěli poskytnout profesionální podporu. Budeme se snažit ovlivnit dění z hlediska propojení nemocenského a zdravotního pojištění a budeme také dělat vše proto, aby nedošlo k omezení dostupnosti zdravotní péče. Chceme jednat o propojení zdravotního a sociálního systému. Hradíme zdravotní péči v léčebnách dlouhodobě nemocných, kdy je stav pacientů stabilizovaný, berou léky a potřebují konkrétnější, víceméně sociální péči. Smazávání striktních hranic, co je sociální a co zdravotní, by bylo jistě prospěšné. Obyvatelstvo stárne a do budoucna to bude zásadní problém.

O efektivitě nedávno hovořil i ředitel VZP Pavel Horák v souvislosti s případy, do kterých už nemá smysl vkládat finanční zdroje. Jak se na tuto problematiku díváte vy?

Nejde o to ušetřit peníze, jde o to je efektivněji rozdělit. Na jedné straně jsme podporovali vznik specializovaných center, protože se tam dosáhne daleko lepších výsledků než v zařízení, které odborníky postrádá. Musíme ovšem brát v úvahu, že rozpočet není bezedný; musí být stanovena reálná pravidla a přenechán větší díl zodpovědnosti na konkrétním zařízení. Nikdo jiný než lékař nemůže říci, koho léčit a koho už přestat trápit, protože jeho život nevyhnutelně končí. Myslím, že je přínosnější nechat ho dožít poslední dny v klidu, s utěšujícími léky, v kruhu jeho blízkých, než nasazovat další drahou léčbu, která už určitě nezabere. Naopak tyto peníze bychom měli vynaložit na léčbu těch pacientů, kteří mají šanci se uzdravit a mohou opět žít plnohodnotným životem. Jsou to sice těžké otázky, podle mého názoru však vzhledem k omezenému rozpočtu nevyhnutelné.

Jedná se o velmi citlivé téma, které vždy vyvolá vlnu emocí. Jste připraveni jim čelit?

Přesně tak, říkám to s plným vědomím. Vím, že to není jednoduché, ale meziroční nárůsty v této oblasti jsou ohromné. Budeme muset v této oblasti najít přijatelné řešení.

S tím souvisí i aktuální jednání premiéra se zástupci krajů o reorganizaci nemocniční péče. Jak hodnotíte tento krok?

Jsem za tuto dohodu velmi rád, z hlediska dostupnosti zdravotní péče v lůžkovém segmentu je zde určitě nadbytek lůžek. Když tedy hovoříme o efektivitě, je třeba otevřít i tuto otázku.

Celý rozhovor s Jaromírem Gajdáčkem čtěte v pondělních Mladá fronta Zdravotnictví a medicínaZdraví.Euro.cz.

Ohodnoťte tento článek!