Krizový scénář zkouší změnit hospodaření nemocnice

Slučování oddělení, odchod části pracovníků, omezení služeb zaměstnancům, i to jsou kroky krizového scénáře, který se snaží změnit schodkové hospodaření nemocnice v Lounech…

Louny – Nesoulad mezi rozsahem a kvalitou poskytované péče a finančními zdroji na její zabezpečování označil ředitel Nemocnice s poliklinikou v Lounech Ing. Zdeněk Stružka za hlavní problém své nemocnice.

„Nelze mluvit o standardním řízení, je to krizový management,“ předeslal ředitel. Příjmy od zdravotních pojišťoven nekryjí náklady, spojené s léčebnou péčí, takže měsíční převýšení nákladů dosahuje přibližně 3 milióny korun. To ročně dělá už 36 miliónů. Změny a restrukturalizační opatření, jež se nyní v nemocnici realizují, sledují vedle snížení nákladů zároveň i to, aby nedošlo ke snížení odborné kvality a úrovně léčebné péče. Dlouhodobým záměrem nemocnice je vyrovnané hospodaření. Do realizace změn jsou zapojena všechna odborná pracoviště a dotýkají se činnosti všech pracovníků nemocnice.

„Restrukturalizace léčebné péče přinese celkovou úsporu 32 pracovních míst, což nám jen na mzdách letos ušetří 5,9 milionu korun,“ uvedl ředitel. Podle něj se současně sníží například potřeba energií nebo služeb, třeba praní plášťů a další služby pro personál nemocnice. Na počátku roku bylo sloučeno oddělení klinické biochemie a hematologie. Další úspory přinese redukce prostor dětského oddělení, jak z pohledu četnosti pacientů, tak i zvýšení komfortu pro hospitalizované pacienty, s výrazným snížením nákladů. Na dětském oddělení byl od počátku roku zřízen nadstandardní pokoj, umožňující v nemocnici i pobyt rodičům léčených dětí.

Nové možnosti, včetně zavedení nestandardních forem porodu, umožní porodnickému oddělení NsP přemístění do uvolněných prostor dětského oddělení. V něm se uvolní i 15 nevytížených akutních lůžek, jež dostane interna. „Nemocnice tak respektuje vývoj populace v okrese, kde ubývá výrazně dětí a přibývá starých lidí, což vyžaduje posílení interny o lůžka pro dlouhodobě nemocné,“ doplnil přednosta Okresního úřadu Louny Josef Kopic. Chirurgie, jež je stěžejním oddělením každé nemocnice, již přemístila svoji ambulanci do budovy polikliniky. Vedení nemocnice usiluje o získání stabilního chirurga pro ambulanci. Zatím může ambulance ordinovat až po skončení vizity na oddělení, což prodlužuje čekací doby pro pacienty.

Záměrem vedení nemocnice je i obnova ordinace klinické onkologie s cílem zavést současné trendy léčby. Internu by mělo posílit již zmíněné nové oddělení. Poslední z plánovaných opatření by mělo napomoci k pružnějšímu řízení celého ústavu. „Nemocniční informační systém je rovněž již ve všech okolních nemocnicích běžný a nám umožní důsledně uplatňovat řízení formou nákladových středisek, která budou mít předem stanoven limit,“sdělil Stružka.

Jak se potvrdilo nejen v Lounech, na krytí nákladů nemocnic dnes již nestačí pouhé financování ze zdravotních pojišťoven, tedy z jediného zdroje. Například nemocnice v Roudnici, jež je srovnatelná s lounskou, dostává pravidelně cca 5-10 miliónů ročně od města a další finance od sponzorů. „Jak potvrdila exkurze okresního zravotního rady do Německa před dvěma lety, ani tam nestačí na provoz nemocnic financování z jediného zdroje,“ dodal přednosta Kopic. Pokud jde o výši nákladů, v Lounech stojí jedno lůžko denně 1 638 korun, v sousední Roudnici 1 623 Kč, v Kadani 2 106, ostatní nemocnice se pohybují kolem 2 500 korun denně. „Rád bych zdůraznil, že realizace všech změn v naší nemocnici nesnížila rozsah ani kvalitu poskytované péče, pouze se na půl rok zastavila činnost hematologické ambulance. Naopak, všechny změny jsou zaměřeny na zvýšení efektivnosti a kvality péče,“ uzavřel Ing. Stružka.

TÁŇA VAVŘÍNOVÁ, Deník Lučan, 16.1.2002

Ohodnoťte tento článek!