KSČM: V prvé řade je nutné řešit situaci mladých lékařů

Komunistická strana Čech a Moravy je přesvědčena, že české zdravotnictví potřebuje na ozdravení hned několik miliard korun. Ty chce získat například zrušením stropu pro výběr pojistného. Uspořené peníze chce vložit do platů lékařů, sester a nezdravotnických pracovníků. V prvé řadě je ale podle ni nutné řešit situaci mladých lékařů.

Zdravotnický progran KSČM je postaven na základním hesle: zdravotnictví je veřejná služba a zdraví se nikdy nesmí stát zbožím. Občan ČR má podle ní ústavní právo na poskytování bezplatné zdravotní péče. Zákon stanovuje, že zdravotní péče je hrazena z povinného solidárního veřejného zdravotního pojištění.

„Zákon nehovoří o spoluúčasti pacientů, přímých platbách, osobních zdravotních pojištěních či poplatcích. Povinné veřejné zdravotní pojištění tvoří solidární veřejné peníze, proto musí mít pojetí zdravotnictví formu veřejné služby,“ píše KSČM ve svém programu.

Jediný správce veřejných prostředků

Existovat by podle stínové ministryně zdravotnictví Soni Markové měl jediný správce veřejných prostředků, který bude zároveň velmi dobře kontrolovaný. Poukazy na to, že tržní konkurence mezi pojišťovnami je potřebná, prý nedávají smysl. Prostředky ve zdravotnictví jsou veřejné, a o pravý trh se tudíž u zdravotních pojišťoven stejně nejedná, panuje mezi nimi podle Markové pseudokonkurence.

„Pro osobní připojištění může být samozřejmě více pojišťoven, to je jiná věc,“ vysvětlila Marková koncepci komunistů. Tato transformace je dle ní možná i proto, že původní filosofií vzniku zákona č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších pojišťovnách, bylo umožnit zlepšení zdravotní péče pro zaměstnance v náročných profesích a provozech v podstatě dodatečným připojištěním ze strany zaměstnavatele a případně i zaměstnance.

„Tato filosofie se ale postupně změnila na konkurenci v rámci veřejné služby při sto procentním přerozdělování. Hospodaření těchto pojišťoven je tak závislé na složení kmene pojištěnců. Uplatnění tržních mechanismů v nejvyšší úrovni veřejné služby – tj. více pojišťoven, zavedení ziskových kritérií, rozdělení společnosti na skupiny, zdražení dostupnosti, snížení solidarity, snížení objemu solidárních zdrojů – negativně ovlivňuje zdravotní stav společnosti se všemi důsledky, které z toho vyplývají,“ dodává Marková.

Odmítáme jakékoliv zvyšování spoluúčasti

Marková zdůraznila, že komunisté jsou proti jakémukoli zvyšování spoluúčasti pacienta. „Jestliže každý z nás platíme zdravotní daň 13,5 procenta ze svých příjmů, nevidím důvod, proč k tomu ještě navyšovat spoluúčast. Navrhujeme sociální klauzuli, která by zajistila, aby velmi staří a chronicky nemocní občané byli od spoluúčasti osvobozeni úplně,“ doplnila Marková.

Dodala, že bez ohleduna to, kdo volby vyhraje, je nutné zasednout ke „kulatému stolu“ napříč politickým spektrem a domluvit se na nutných postupných změnách a řešeních problémů. K těm nejzávažnějším podle KSČM patří kontrola finančních toků unikajících ze systému, změna bodového ohodnocení a financování nemocnic, změna vzdělávání a odměňování zdravotníků, navýšení plateb za státní pojištěnce atd.

„V delším časovém horizontu je třeba hovořit o stanovení sumy péče hrazené z povinného veřejného zdravotního pojištění, o vytvoření jediného správce tohoto pojištění či o změně lékové politiky tak, aby léky byly dostupné a přitom neodebíraly tak obrovské částky z peněz určených na zdravotnictví,“ doplnila Marková

V prvé řadě je nutné řešit situaci mladých lékařů

Strana si je vědoma faktu, že je třeba zvýšit zdravotnímu personálu mzdy, situace by se měla navíc podle ní řešit jako první u mladých lékařů.

„Podle kvalifikovaných odhadů se ročně ve zdravotnictví ztrácí 10 – 20 procent finančních prostředků, když k tomu připočítáme odstropování, stanovení pravidel pro marketingové pobídky farmaceutických firem či navýšení plateb za státní pojištěnce, lze konstatovat, že peněz ve zdravotnictví je dostatek a tedy je možné vložit do platů lékařů, sester a nezdravotnických pracovníků více finančních prostředků,“ uvedla dále pro Zdraví.Euro.cz Marková.

Dobrá úroveň zdravotní péče

Podle komunistů je zdravotní péče v České republice na dobré evropské úrovni a v některých parametrech, jako například novorozenecká úmrtnost nebo proočkování obyvatel, dokonce na světové špičce.

„Také spektrum léků, léčivých přípravků a zdravotnických pomůcek je na českém trhu vyhovující. Celkově dobrá je i teritoriální dostupnost zdravotní péče a mezi klady českého zdravotnictví je možné zařadit i princip svobodné volby lékaře,“ míní stínová mluvčí.

I proto je dle ní nutné zachovat princip solidárního povinného veřejného zdravotního pojištění a nepřipustit, aby kvalitní zdravotní péče byla jen pro bohaté.

Ohodnoťte tento článek!