Kubek kritizoval povinné elektronické recepty a náhrady lékárnám

Prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek se vyslovil proti povinnosti předepisovat recepty výhradně elektronicky. Úspory by internetový recept podle něho nepřinesl. Kubek na pražském sjezdu ČLK v bilančním projevu taky mimo jiné uvedl, že komora bude dál prosazovat možnost, aby odsouzení lékaři mohli ve vězení pracovat ve svém oboru.

Hovořil taky o kompenzacích po zrušení většiny zdravotnických poplatků a kritizoval náhrady lékárnám.

Komora nesouhlasí s tím, že lékařům a zdravotnickým zařízením nebudou poplatky kompenzovány v aktuální výši, ale do úrovně jejich výběru v loňském roce. Komora v tomto smyslu uplatnila připomínku k návrhu úhradové vyhlášky. Kubek kriticky zmínil to, že poplatky za děti byly zrušeny už dřív a pediatrům je nikdy nikdo nenahradil. „Požadavek nikdo z poslanců zdravotního výboru nepodpořil,“ řekl.

Kubkovi naopak připadá zbytečná kompenzace lékárnám, za recept by měly dostávat 12 korun. „Jedná se o čistě vyhozené peníze,“ soudí. Lékárny kvůli konkurenčnímu boji regulační poplatky dávno nevybírají, dodal.

Mezi cíle komory na další období Kubek zařadil například prosazování vyšší platby za státní pojištěnce a jejich pravidelnou valorizaci, zvýšení ceny práce lékařů a zákonné ošetření možnosti dědění a prodeje ordinací.

Povinné elektronické recepty měly být zavedeny od příštího roku. Nynější vláda navrhovala novelou zachovat současný stav, kdy jsou možné recepty papírové i elektronické. Zákonodárci nakonec předlohu upravili tak, že povinnost předepisovat léky elektronicky byla odložena o tři roky.

„Nikdy nemůže být jedinou možností elektronická preskripce,“ uvedl Kubek. Zmínil situace, kdy například vypadne připojení k internetu nebo dodávka elektřiny. Jedno ze zdůvodnění zastánců elektronických receptů, že přinesou úspory, pokládá Kubek za iluzi. Údaje o předepisovaných lécích mají pojišťovny a už nyní s nimi mohou pracovat, tvrdí. Kubek podotkl, že komoře se naopak podařilo dohodnout s ministerstvem práce zrušení povinných elektronických neschopenek.

Ve věznicích by měli mít možnost podle názoru komory pracovat v oboru lékaři, pokud nebyli odsouzení v souvislosti s výkonem lékařské práce. Kubek uvedl, že taková praxe existovala „i za nacistů a za komunistů“.

Komora jedná s ministerstvem zdravotnictví o změnách zákona o zdravotních službách, jenž byl schválen za koaliční vlády Petra Nečase (ODS). Na některých bodech panuje podle Kubka shoda. Jde podle něho například o pravomoc komory nahlížet do zdravotnické dokumentace, možnost ukončit péči o pacienta kvůli ztrátě důvěry nebo úpravu nucené hospitalizace psychiatrických pacientů. Kdy ministerstvo novelu předloží, ale není známo, uvedl prezident komory.

Ohodnoťte tento článek!