Kubek s návrhy lékařů u Ratha neuspěl

Přestože se znají léta a Kubek po něm přebíral funkci prezidenta komory, Rath Kubkovi v požadavcích na úpravu úhradové vyhlášky, podle níž jsou lékaři placeni za péči o pacienty, neustoupil…

Prezident České lékařské komory Milan Kubek příliš nepochodil na svém čtvrtečním jednání s ministrem zdravotnictví Davidem Rathem.

Přestože se znají léta a Kubek po něm přebíral funkci prezidenta komory, Rath Kubkovi v požadavcích na úpravu úhradové vyhlášky, podle níž jsou lékaři placeni za péči o pacienty, neustoupil.

„Dokud se nezlepší finanční situace Všeobecné zdravotní pojišťovny, není možné s úhradovou vyhláškou a sankcemi pro lékaře něco výrazného udělat,“ prohlásil Rath.

Příznivý vývoj podle Ratha ukazují už první čísla o hospodaření VZP za leden. „Díky vyhlášce rostou náklady na léky pomaleji. Situaci zlepšila i dřívější platba státu za jeho pojištěnce a odkup pohledávek. VZP platí za péči za 34 dnů, tedy 14 dnů po lhůtě splatnosti,“ uvedl ministr.

Dodal, že pokud Sněmovna schválí další navýšení plateb státu za své pojištěnce, což je 5,5 miliónu občanů, hlavně důchodci a děti, dostane VZP ročně navíc dalších pět miliard.

Nyní stát, po únorovém historicky největším navýšení o 50 korun, platí za jednoho pojištěnce 560 korun měsíčně. Po dalším uvažovaném navýšení by to bylo zhruba 630. „Zlepšené výsledky VZP chceme přenést do ordinací lékařů,“ potvrdil Rath.

Kubek za ministrem přišel s požadavkem komory, aby buď kritizovanou úhradovou vyhlášku zrušil, nebo vydal jinou k 1. dubnu. Rath mu na to odpověděl, že pokud se situace ve VZP zlepší, může dojít k určitým úpravám vyhlášky od dubna, ale je to velmi nepravděpodobné. „Přijatelné je to od července.“

Není důvod k panice

Právě kvůli tvrdosti úhradové vyhlášky budou i demonstrovat lékaři na Staroměstském náměstí 24. února. Lékaři tvrdí, že je nutí poskytovat méně péče než loni, protože když překročí limit, zaplatí vše ze svého. Rath ale oponuje tím, že mohou poskytovat péče o 3 procenta víc než loni.

Rath i Kubek se ale domnívají, že i když je úhradová vyhláška pro lékaře tvrdá, není důvod k panice. Kubek si myslí, že pokud by v úhradové vyhlášce byla tolerance deseti procent překročení limitů péče a na léky, lékaři by nemuseli tolik šetřit.

Protože ale nevědí, zda limit, byť jen nepatrně překročí, omezují péči o pacienty i předepisování léků. Také vědecká rada České lékařské komory zdůraznila včera, že „pacienti se nemusejí obávat dostupnosti zdravotní péče ani jejího zanedbání“.

Pod touto větou jsou podepsáni např. přední český ortoped profesor Pavel Dungl nebo přední český chirurg prof. Pavel Pafko.

Co chce lékařská komora

* zavedení koridoru ve výši 10 %, tedy aby nebyly uplatňovány sankce, když zdravotnické zařízení překročí limit na léky zdravotnické prostředky a vyžádaná vyšetření o méně než 10 %

* stanovení maximální regulační srážky na 20 % úhrad za výkony, které zdravotnické zařízení v daném období vykáže

* neuplatnění regulačních srážek v případě, že zdravotnické zařízení ošetří za pololetí méně než sto klientů dané pojišťovny

* vyjmutí léků a zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem pojišťovny z regulací

* zřízení komise, která by posuzovala případy, kdy lékařům hrozí regulace.

Právo

Reakce čtenářů Zdraví.Euro.cz

smluvní lékař

A co kdyby se Kubek,Tautermann,Jelínek,Kudyn… a další sešli a dohodli se na tom,že částku kterou zaplatí každý lékař ze svého za proběhlé pololetí při postupu lege artis prostě rozpočítá na příští pololetí podle počtu ošetřených pacientů a každý pacient uhradí poměnou část.Bude to poplatek, který vyjádří o kolik stát dává méně na zdravotní péči než je třeba,když už není vůle k pluralitnímu pojišťovenskému systemu nebo systemuý pokladenskému.Mávání transparenty ničemu neprospěje.

Bohumír Šimek

Dokud ve financování zdravotnictví v ambulancích nezavedeme pokladenský způsob, bude pacient poškozován čím dál víc. Jen v pokladenském systému může mít pacient nejkvalitnější a nejkomfortnější lék, protože si na něj smí připlatit. V našem systému žijem iluzí, že pacient má vše nejlepší.

Avšak kvalitu a luxus léčby včetně chyb pacienta v systému neplatí ani pacient, ani pojišťovna, ale jeho ošetřující lékař formou „regulačních mechanismů“. A to je špatně! David Rath navíc právě v tomto Přitvrdil. Tím vzbudil strach z existenciálního ohrožení.

smluvní lékař

Doplním ještě,že v případě, že by chtěla instituce vybírající zdravotní daň t.j. tzv. pojišťovna od plateb pacienty ochránit,pak by mohla prostřednictvím svého revizního lékaře provést šetření oprávněnosti překročení limitu a případně sama tento lékaři uhradit.To je podle mne nátlak který má smysl. Rozložením částky na pojištěnce tak zároveň zůstává zachován princip solidarity.Pokud by však musel tyto náklady nést sám lékař,tak je to spíše na žalobu Českého státu.Ohodnoťte tento článek!