Kubek: V mnoha bodech se shodneme, jen v těch nejpodstatnějších ne

Milan Kubek

Jednání ministra zdravotnictví Leoše Hegera se zástupci České lékařské komory bylo sice korektní, v zásadních věcech ale shoda nalezena nebyla. „Bohužel jediné dva zásadně rozporné body byly ty, které jsou v současné době nejaktuálnější a pro lékaře nejdůležitější – otázka snížení tarifních platů a úhrad na příští rok,“ uvedl pro Zdraví.Euro.cz prezident ČLK Milan Kubek.

Ministr se zúčastnil Vašeho jednání. Jaké byste tuto schůzku popsal?

V úvodu představil ministr Heger v asi půlhodinové prezentaci své záměry a priority v resortu. Jednou z priorit ministra zdravotnictví je nově legislativně definovat pojem „lege artis“ tak, aby respektoval individuální potřeby pacienta a aby zároveň více odpovídal ekonomickým zdrojům.Dlouhá diskuse se vedla kolem úhradových mechanismů jak na rok 2011, tak i s výhledem na další roky, i kolem stanovování ekonomických standardů. Dalším tématem byla otázka úspor ve zdravotnictví, která se týkala hlavně rozmísťování nákladné techniky, lékové politiky a zdravotnických prostředků, ale i korupce. Další prioritou nového ministra je systém vzdělávání.

Diskutovali jste také o jednotné tarifní tabulce. Jak tato debata vypadala?

Logicky to bylo jedním z velkých témat. Ministr zdravotnictví byl informován o usnesení představenstva a přednesl stanovisko své a vlády. Členové představenstva lékaři-zaměstnanci se snažili ministra přesvědčit o nebezpečnosti a nesmyslnosti tohoto kroku a informovali ho o svých zkušenostech z nemocnic. V tomto bodě nedošlo ke změně vzájemných stanovisek.

Podobná neshoda panovala také při jednáních o úhradách…

Ano, ministr informoval o tom, že současná ekonomická situace a fakt, že nebyla navýšena platba za státní pojištěnce, neumožňuje navýšení úhrad. Ministr Heger byl informován o usnesení představenstva k tomuto bodu.

Jaké je toto usnesení?

Představenstvo ČLK vyzývá ministra zdravotnictví, aby prostřednictvím úhradové vyhlášky pro rok 2011 zajistil zvýšení úhrad zdravotní péče ze zdravotního pojištění v porovnání s rokem 2010. Upozorňuje, že už v současnosti není poskytovaná péče zdravotnickým zařízením adekvátně zaplacená, např. v segmentu ambulantních specialistů dochází k poklesu úhrad již několik let.Také požadujeme, aby Vyhláška obsahovala ustanovení, že regulace nebudou uplatněny, pokud by dodržování limitů znemožňovalo postup lege artis.

Jak byste tedy celé jednání zhodnotil?

Celé jednání se vedlo ve velmi korektním a věcném duchu. V mnoha bodech bylo patrné, že stanoviska nového ministra zdravotnictví a lékařské komory nejsou v rozporu. Bohužel jediné dva zásadně rozporné body byly ty, které jsou v současné době nejaktuálnější a pro lékaře nejdůležitější – otázka snížení tarifních platů a úhrad na příští rok.

Kubek: V mnoha bodech se shodneme, jen v těch nejpodstatnějších ne
Ohodnoťte tento článek!