Kubinyi navrhuje nižší zdravotní pojištění a vyšší spoluúčast

Ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi dokončil koncepci zdravotnictví a příští týden ve čtvrtek ji chce představit novinářům. V ní mj. navrhuje snížit zdravotní pojištění a finanční rozdíl vyrovnat vyšší spoluúčastí pacienta. Koncepce je hotová…

Ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi dokončil koncepci zdravotnictví a příští týden ve čtvrtek ji chce představit novinářům. V ní mj. navrhuje snížit zdravotní pojištění a finanční rozdíl vyrovnat vyšší spoluúčastí pacienta.

Koncepce je hotová. Tam, kde to jde, jsou variantní řešení. Je to koncepce otevřená, která se může kdykoliv měnit a doplňovat, než bude schválena,“ řekl Právu Kubinyi.

Ministr navrhuje:

* snížit zdravotní pojištění ze stávajících 13,5 % zhruba na 11 až 12 % ze mzdy;

* vykompenzovat toto snížení vyšší spoluúčastí pacienta až na ročních 4000 až 5000 korun;

* aby stát přestal platit zdravotní pojištění za nevýdělečnou populaci, která tvoří 55 % veškerého obyvatelstva státu, jde především o děti a důchodce;

* aby za děti platili pojistné rodiče a důchodci si ho platili sami z jednorázově zvýšeného důchodu, anebo je za ně z tohoto důchodu odváděla Česká správa sociálního zabezpečení.

Poplatky mohou být různé

Ministr Právu řekl, že varianty spoluúčasti pacienta jsou různé. „Můžeme například zavést poplatek za dopravu sanitkou, recepty, stravu v nemocnici, za lázně, administrativní poplatky u lékaře atd. Mohou to být poplatky neomezené nebo omezené, např. do 5000 korun ročně. Můžeme je kompenzovat, nebo ne. Těch variant je skutečně hodně. Bude na politické reprezentaci, zda se pro změny rozhodne nebo zůstane vše tak, jako je dosud,“ řekl Kubinyi.

Dodal, že v případě, kdyby stát přestal platit pojistné za nevýdělečné osoby, což nyní činí zhruba 31 miliard korun ročně, pak 14 miliard, které platí za důchodce, by se jim mohly jednorázově promítnout do důchodů a z toho by si pak sami zdravotní pojištění platili nebo by jim to rovnou strhávala Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě dětí, za které stát ročně také hradí pojistné ve výši asi 14 miliard korun, by se tyto peníze vykompenzovaly rodičům snížením daní.

Právo, 19.7.2004

Ohodnoťte tento článek!