Kunová: Nákupy nemocnic jsou transparentní

lupa, vyšetřování, obchod,

Asociace nemocnic České republiky (AČNR) se tvrdě ohrazuje proti novinovým článkům pojednávajících o tzv. zpětných bonusech, které nemocnice využívají při realizaci obchodní strategie nemocnic. Podle předsedkyně AČNR Jaroslavy Kunové jsou všechny bonusy řádně zaúčtovány a získané prostředky z bonusů jsou využívány k financování jinak nerentabilní péče.

„Nemocnice uvedené v článcích deníku Dnes dne 4. 2. 2014 a 5. 2. 2014 se důrazně ohrazují proti opakovanému a absurdnímu napadání managementu nemocnic za objemové slevy a bonusy, které používají na financování nákladné a nerentabilní zdravotní péče. Peníze se nikam neztrácí a jsou standardně zmapovány v účetnictví,“ zdůrazňuje Jaroslava Kunová.

Podrobnosti o kauze tzv. zpětných bonusů čtěte zde: Nemocnice čelí kritice za využívání „zpětných bonusů“

Podle předsedkyně AČNR nemocnice nakupují na základě výběrových řízení. Výběrová řízení a dodavatelské smlouvy jsou prý veřejně dostupné na webových schránkách. „Výběrová řízení se vyhlašují většinou na více než jeden rok a cena, kterou dodavatelé nabízí, se mimo jiné odvíjí od předpokládaného objemu dodávky,“ vysvětluje Kunová.

Kritéria slev a bonusů

Objem dodávky se však může změnit, neboť je původně odhadován jen na základě předpokládaného počtu pacientů.

„Proti tomuto odhadu může dojít k většímu počtu výkonů a dodavatel pak za vyšší odběr poskytne slevu-bonus, který zpětně zlevní cenu zboží. Další možností jak získat lepší cenu, je jednorázový nákup produktu, za což dodavatel poskytne slevu o to větší, pokud tento nákup je zaplacen ve splatnosti 30–60 dnů. Ke snížení ceny v období platnosti výběrového řízení může dojít i v důsledku konkurenčního boje, kdy se na trhu objeví dodavatel s levnějším výrobkem,“ rozkrývá Jaroslava Kunová způsob tvorby slev a bonusů.

Novinářská neznalost poměrů?

Kunovou popisované okolnosti, za kterých probíhá nákup materiálu v nemocnicích pak určují konečnou výši bonusů. Podle Kunové jsou všechny tyto slevy řádně zaúčtovány do účetnictví nemocnice a zajišťují zařízením příjem, kterým nemocnice mohou kompenzovat ztráty vzniklé snížením úhrad od zdravotních pojišťoven, aniž by musely snižovat dostupnost zdravotní péče tím, že by byly nuceny odmítat pacienty.

„Tyto prostředky jsou také použity na ztrátové činnosti, jako je provoz traumacenter a dalších ztrátových aktivit a v neposlední řadě jsou použity i na kompenzaci růstu DPH, doplňuje předsedkyně asociace Jaroslava Kunová, podle které jsou manažeři nemocnic touto kauzou nespravedlivě dehonestováni.

„Za tyto manažerské dovednosti nelze managementy nemocnic ostouzet, vysmívat se jim a prezentovat veřejnosti zjevné lži bez znalosti systému a předchozí ověření si skutečného stavu,“ kritizuje Kunová novináře.

Ohodnoťte tento článek!