Kutné Hoře hrozí soudní spory

Právní komplikace a série trestních oznámení hrozí kutnohorské radnici v souvislosti s převodem místní nemocnice do vlastnictví Středočeského kraje. Vyplývá to z průběžných zpráv správce insolvenčního řízení s městskou společností Nemocnice Kutná Hora, která zdravotnické zařízení provozovala.

„Na základě prvotních zjištění insolvenčního správce se jeví pravděpodobné, že Město Kutná Hora řídilo společnost jako takzvaný stínový manažer, což může zakládat odpovědnost Města za škodu způsobenou společností dlužníka,“ zní pro kutnohorskou radnici závažné zjištění insolvenčního správce Michala Žižlavského.

Jako problematická je insolvenčním správcem dále spatřována například skutečnost, že provoz podniku dlužníka, tedy nemocnice, byl převeden na konkurenční subjekt (Oblastní Nemocnici Kolín), aniž by byla řešena otázka závazků Nemocnice Kutná Hora s.r.o. vůči věřitelům.

Rozhodnutí ukončit provoz nemocnice totiž zřejmě, podle znění zprávy, sehrálo podstatnou roli v tom, že dlužník není schopen splácet své závazky. Předběžné závěry správce jsou tak zatím v příkrém rozporu například s dřívějšími výroky starosty města Ivo Šalátka, ve kterých tvrdil, že zvolený postup na převod nemocnice bude pro město právně a finančně bezproblémový.

Insolvenční správce navíc vyslovil domněnku, že reálná hodnota majetku likvidované městské společnosti je asi o patnáct milionů nižší, než poslední jednatelkou Alicí Opočenskou uváděných čtyřicet šest milionů korun. Výše dluhů Nemocnice Kutná Hora s.r.o. je přitom více než padesát čtyři milionů korun.

V pátek se sešel takzvaný věřitelský výbor sestávající ze zástupců firem, kterým městská s.r.o. dluží. Ten se správci Žižlavskému rozhodl doporučit uplatnění finančního nároku vůči Městu Kutná Hora, které rozhodnutím svých zastupitelů, převést nemocnici na kraj, současnou situaci a neschopnost splácet zapříčinilo.

Ohodnoťte tento článek!