Kutnohorská nemocnice přestane nejdéle do pěti let prodělávat

Po několik let bylo městské zdravotnické zařízení černou dírou, kde mizely desítky milionů korun. Soukromá společnost to chce změnit. Kutnohorská nemocnice přestane vytvářet dluhy. Slibuje to alespoň soukromá společnost Mediterra, která se zajímá o pronájem tohoto zdravotnického zařízení…

„Z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že v každém zdravotnickém zařízení, které Mediterra převzala do své správy, se po určité době podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření – včetně tvorby investičních zdrojů,“ uvedl Jiří Šiška, regionální manažer externích vztahů společnosti Mediterra.

„Není prvořadým cílem hospodaření nemocnice, aby vytvářela zisk. Je však nutností, aby podobně jako kterýkoli jiný podnikatelský subjekt pokryla svými výnosy veškeré provozní náklady a současně si vytvořila dostatečné zdroje pro svůj další rozvoj,“dodal Šiška.

Podle něj společnost potřebuje tři až pět let na to, aby uvedla do chodu všechny procesy, které vedou k dosažení vyrovnaného hospodaření.

„Přestože provoz kutnohorské nemocnice byl a dosud je výrazně dotován z městského rozpočtu, dá se i u ní očekávat, že nejdéle do pěti let má i ona šanci se postupně přiblížit k tomuto cíli a být zcela sobě stačná,“ konstatoval Jiří Šiška.

Podle zástupců kutnohorské radnice je reálné tohoto cíle dosáhnout. „Zcela bezpečně se to může podařit, možná i dříve, než za pět let,“uvedl místostarosta Václav Vančura.

Společnost Mediterra chce v kutnohorské nemocnici i nadále poskytovat zdravotní péči v základních oborech chirurgie, interny, gynekologie a následné péče.

„Všechno ostatní je věcí dalších jednání. Zároveň jsme připraveni reagovat na poptávku po nových službách a nových léčebných metodách jako je jednodenní chirurgie či laparoskopie,“podotkl Šiška.

Zároveň připomněl, že společnost sama o sobě nemůže určovat, jaký typ péče bude nemocnice poskytovat. V tom mají rozhodující slovo zdravotní pojišťovny. A to jak u zachování současných odborností, tak u případného rozšiřování o nové.

Kutnohorský deník, DALIBOR DOSTÁL

Ohodnoťte tento článek!