Kutnohorskou porodnici opustí lékaři

„Moje koncepce není slučitelná s představami vedení radnice a nemocnice. Jádrem celého problému jsou takzvané souběhy, kdy lékaři část dne pracují na oddělení…

Jedno ze čtyř pracovišť zdravotnického zařízení v nejbližší době projde změnou v personálním obsazení.

Kutná Hora – Výrazné změny čekají gynekologicko-porodnické oddělení kutnohorské nemocnice. Z pracoviště odejde koncem února na základě žádosti o rozvázání pracovního poměru přednosta oddělení Jaroslav Novodvorský. Zároveň podal výpověď i zástupce přednosty Jiří Bártl. Oddělení tak přijde o jediné dva lékaře s druhou atestací. V současné době je vypsáno výběrové řízení na obě funkce. „Udělám maximum pro to, aby byla zajištěna kontinuita chodu nemocnice,“ ubezpečil dočasný ředitel Josef Domas. „Gynekologicko-porodnické oddělení vedu již dvanáctý rok a od počátku jsem měl pevnou koncepci, na které se mimo jiné podílela i moje zkušenost a práce v zahraničí,“ komentoval své působení Novodvorský a pokračoval: „Moje koncepce není slučitelná s představami vedení radnice a nemocnice. Jádrem celého problému jsou takzvané souběhy, kdy lékaři část dne pracují na oddělení v nemocnici a část ve své ordinaci.“ To nepokládá současný ředitel nemocnice za vhodné. „Systém souběhů je moderní, ekonomicky výhodný pro nemocnici a v neposlední řadě i pro pacientky, protože ošetřující lékaři si trvale udržují odbornou erudici,“hájil své stanovisko Novodvorský a pokračoval: „Při několika málo diskusích o tomto systému mi nebyl schopen nikdo vysvětlit, proč je špatný, ale vždy věděl přesně, že je špatný.“ I přes lékařův odchod nevylučuje ředitel nemocnice možnost jeho externího působení na oddělení. „Dveře našeho ústavu zůstanou současnému přednostovi i po ukončení jeho funkce otevřeny, aby se mohl postarat, v případě zájmu, o svou klientelu z privátní praxe,“ podotkl Domas. Současná personální situace v nemocnici rovněž urychlila rozhodnutí Jiřího Bártla odejít z kutnohorské nemocnice. „Nepovažuji však za fluktuaci to, když po třinácti letech práce na oddělení odcházím na pracoviště vyššího typu,“ komentoval své rozhodnutí. „Nicméně věřím v dobrou budoucnost tohoto oddělení i celé nemocnice. Za svou osobu jsem se pokusil sehnat pro tento ústav plnohodnotnou náhradu,“ ubezpečil Bártl.

SLÁVKA SKLÁŘOVÁ, Benešovský deník, 5.2.2002

Ohodnoťte tento článek!