Kutnohorským pacientům přineseme výrazně lepší prostředí, slibuje firma

Od pronájmu nemocnice společnosti Mediterra, která je připravena zařízení provozovat od července, proto řada kutnohorských občanů i zastupitelů očekává zlepšení neutěšené situace…

Ze šesti nemocnic, které společnost Mediterra provozuje, prošly čtyři rekonstrukcí, další dvě obnova čeká.

Kutná Hora – Zastaralá lůžková část kutnohorské nemocnice odrazuje řadu pacientů od hospitalizace v tomto zdravotnickém zařízení.

Od pronájmu nemocnice společnosti Mediterra, která je připravena zařízení provozovat od července, proto řada kutnohorských občanů i zastupitelů očekává zlepšení neutěšené situace.

„Podmínkou další existence nemocnice je rekonstruovat lůžkovou část,“ tvrdí opoziční zastupitel Jindřich Bartoň.

Společnost Mediterra se však nechce k podobným věcem zavazovat dříve, než situaci v nemocnici podrobně prozkoumá.

„Mediterra je připravena provozovat nemocnici bez předběžných podmínek tohoto charakteru. Pokud dostaneme od zastupitelů důvěru, bude jednou z prních našich akcí analýza vnitřního zadlužení nemocnice,“ uvedl regionální manažer externích vztahů společnosti Mediterra Jiří Šiška a navázal:

„Na základě této analýzy bude zpracován plán dalšího rozvoje nemocnice. Jeho součástí bude naše představa o konkrétní obnově přístrojové techniky, vybavení nemocnice a podobně.“

Součástí plánu podle něj bude také ekonomické vyčíslení návratnosti i možné způsoby financování rozvoje zdravotnického zařízení.

Firma, která v republice provozuje šest klinik a nemocnic, tvrdí, že ve svých zařízeních klade důraz na to, aby fungovala podle všech zásad moderní medicíny.

„Charakteristickým rysem naší činnosti je snaha potlačit tabuizovanou představu nemocnice jako „domu bolesti, strádání a trýzně“ a nahradit ji představou místa, které maximálně akceptuje osobní intimitu nemocného a za vlídné pomoci zdravotnického personálu pomáhá poučenému, tedy spolupracujícímu pacientovi, zbavit se jeho nemoci a navrátit se co nejdříve k rodině a do vlastního prostředí,“ dodal Šiška.

Za podstatné však považuje, aby se společnosti podařilo nastavit hospodaření kutnohorské nemocnice tak, aby byla sama schopna tvořit zdroje pro svůj další rozvoj.

Ze šesti nemocnic, které Mediterra provozuje, již čtyři prošly obnovou. „Například nemocnice v Tanvaldu prošla komplexní rekonstrukcí. Naším cílem bylo rekonstrukci správně naplánovat v čase, aby nedošlo k zásadnímu omezení poskytované péče,“ upozornil Šiška.

Obnovou prošla také zařízení Mediterry v Praze na Malvazinkách, v Sedlčanech a v Neratovicích. Podle Šišky čeká rekonstrukce zdravotnická zařízení v Městci Králové i v Mariánských Lázních.

Kutnohorský deník, DALIBOR DOSTÁL

Ohodnoťte tento článek!