Kvalifikace lékařů věcí veřejnou

Jedním z úkolů lékařské komory je garance zvyšování odbornosti svých členů. Jak probíhá spolupráce s českolipskou nemocnicí? „Ze všech oddělení NsP pouze interní oddělení pravidelně žádá o naši spolupráci při pořádaných školeních…

Česká Lípa – V současnosti se začíná hodně hovořit o klesající kvalifikaci lékařů českolipské nemocnice v souvislosti s odchody některých z nich. Protože úloha České lékařské komory spočívá v hodnocení odborné kvality a praxe lékařů, ptáme se členky Představenstva ČLK za Liberecký kraj MUDr. Heleny Stehlíkové, jakou možnost má pacient ve chvíli, kdy si chce zjistit, jak kvalifikovaný lékař jej ošetřuje.

„Momentálně se otevřeně mluví o kvalitě nemocnic dle úrovně poskytované péče a zároveň je budován registr lékařů tak, aby pacienti mohli mít přehled o tom, jak kvalifikovaný lékař je léčí. Proto je také v zájmu nemocnic udržet si co nejkvalifikovanější lékaře,“ vysvětluje MUDr. Stehlíková.

Jedním z úkolů lékařské komory je garance zvyšování odbornosti svých členů. Jak probíhá spolupráce s českolipskou nemocnicí? „Ze všech oddělení NsP pouze interní oddělení pravidelně žádá o naši spolupráci při pořádaných školeních. Systém kontinuálního vzdělávání lékařů ve spolupráci s OS ČLK běží na interně pravidelně a dlouhodobě již několik let. Tyto semináře jsou přístupné i dalším lékařům nemocnice, stejně tak i ambulantním privátním lékařům.“ Podle představitelky lékařské komory interní oddělení, respektive jeho primářka MUDr. Přibylová, na svém oddělení vychovala kvalifikované lékaře, některé i s vyššími atestacemi. „Nebrání svým kolegům v přístupu ke vzdělání a kvalifikovaných spolupracovníků si váží a dovede se jich zastat.“

Jednou z nejvýznamnějších akcí v oblasti vzdělávání, kterou pořádá kolektiv interny pod vedením MUDr. Přibylové a její zástupkyně MUDr. Stojové, jsou Echodny. Tento celostátní kongres se konal již čtyřikrát. Zúčastňuje se jej více než 200 lékařů a přednášejícími jsou i zahraniční kardiologové.

EVA VLASTNÍKOVÁ, Českolipský deník, 20.8.2002

Ohodnoťte tento článek!