Kvalita péče závisí na managementu

„Výzkumné studie o metodách řízení a zlepšování kvality v nemocnicích z Norska, Kanady či USA zdůrazňují hlavní roli vrcholových manažerů. Důležité je zvládnutí nových metod…

Ostrava – Kvalitou zdravotní péče se zabývalo v Ostravě na dvě stě zástupců zdravotnických zařízení, škol, ministerstva zdravotnictví i výrobců zdravotnické techniky. Už druhou celostátní konferenci s názvem Řízená jakost ve zdravotnictví pořádala koncem týdne Městská nemocnice Ostrava s partnery. „Prevenci, diagnostiku a léčbu je nutno provádět na základě nejnovějších poznatků vědy i etiky, a zároveň se přizpůsobit duševním, tělesným i sociálním potřebám nemocného člověka,“ uvedl ředitel Městské nemocnice Ostrava František Jurek s tím, že však existují limity – technika, personál a peníze. „Rád bych lidi, kteří to umějí a snaží se zavést nové metody a procesy, víc odměnil, ale celospolečenské podhodnocení této profese mi to neumožňuje,“ zdůraznil Jurek. Nízké platy se podepisují i na zdravotních sestrách, po nichž se přitom chce kvalifikovanější práce a vyšší vzdělání. Řada z nich proto podle náměstkyně ředitele Ludmily Kláskové obor často opouští, nebo odchází do zahraničí. „Přijala jsem letos 58 absolventek, jsem zvědavá, kolik jich zůstane. Teď nám chybí deset sester. Když odejde jedna, musí se 168 hodin práce rozdělit mezi ostatní, a k tomu je nutno přičíst nemocnost, dovolenou a dodržování Zákoníku práce,“ vypočetla náměstkyně. Česká realita má tak místy daleko k využití některých teorií, prosazovaných například v USA. „Výzkumné studie o metodách řízení a zlepšování kvality v nemocnicích z Norska, Kanady či USA zdůrazňují hlavní roli vrcholových manažerů. Důležité je zvládnutí nových metod a také využívání nových informačních procesů,“ řekl profesor Ivan Gladkij, předseda Společnosti řízení péče o zdraví České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Management nemocnice musí podle něj vědět, co chce, a jít příkladem. Indrej Kopčaj, zastupující Silmu 90 Ostrava, tvrdí, že v nemocnicích je za poslední tři až čtyři roky viditelný nástup nového myšlení: „Pacient je už také zákazník, péče je službou. Čili stručně řečeno – podle managementu poznáte i nemocnici.“

Silvie Kleková, Moravskoslezský deník, 1.12.2001

Ohodnoťte tento článek!