Kvůli nebezpečí přenosu BSE byli odmítnuti první dárci krve

Nařízení Ministerstva zdravotnictví, aby transfúzní stanice vyřadily ze svých kartoték osoby, jež v letech 1980 až 1996 pobývaly déle než půl roku ve Francii či Velké Británii, již dorazilo…

do oblastních nemocnic. Transfúzní oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci již dokonce muselo první dárce z tohoto důvodu odmítnout.

Preventivní opatření zavedl stát kvůli stále se zvyšujícímu výskytu takzvané nemoci šílených krav. Obě uvedené země jsou přitom považovány za hlavní ohniska choroby. „Pokyn je v platnosti zhruba čtrnáct dní. Otázku o zahraničním pobytu jsme zařadili do dotazníku dárce, a pokud zájemce o dárcovství v inkriminovanou dobu ve jmenovaných zemích dlouhodobě skutečně byl, musíme ho odmítnout.

V Olomouci se tak už v několika případech stalo. Postihne nás to určitě, protože k nám přichází řada mladých lidí, studentů. Ti už do zahraničí jezdí celkem běžně, ať už na studijní pobyty, či jako au pair v domácnostech,“ uvedla primářka Transfúzního oddělení FN Olomouc Lenka Langrová, která větší počet odmítnutých dárců očekává po zahájení letního semestru na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Transfúzním stanicím může preventivní opatření ministerstva přinést značné problémy. Právě v tomto období totiž jejich vedení v Olomouci, ale také například v Přerově uvažovalo, jak zvýšit zájem veřejnosti o dárcovství. Obrovský potenciál viděli zdravotníci právě v mladé generaci. Konkrétní dopad zatím nemělo opatření na transfúzním oddělení v Přerově. Podle primářky Evy Lautnerové se však ani tamní okresní nemocnici obtíže nevyhnou. „Týká se to prakticky většiny mladých lidí. Sama mám v rodině tři, kteří měli zájem krev darovat. Podle nového omezení už ale nemohou,“ vysvětlila Lautnerová.

Za problematické považuje, že vyřazení z evidence je trvalé. „Jestliže mladý člověk strávil v uvedených zemích ve dvaceti letech třeba rok, až do šedesáti od něj podle pokynu nemůžeme vzít krev. Budeme tak trvale vyřazovat řadu mladých a zdravých lidí,“ soudí Lautnerová, která k verdiktu ministerstva ještě očekává odbornou diskusi.

Jak dodala olomoucká primářka Langrová, dá se očekávat, že s postupem nemoci šílených krav po Evropě se rozšíří také počet rizikových zemí. „Příkaz se zřejmě časem bude vztahovat i na další země. Pro nás to bude o to nepříjemnější,“ dodala Langrová.

Ohodnoťte tento článek!